• Lietuvos Respublikos finansų ministerija 2023.11.28 d.pateikė suinteresuotoms institucijoms derinti ir paskelbė TAR įstatymų projektus, pateiktus kartu su LRV nutarimu Nr. 23-17064 "Dėl Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymo ir su juo susijusių įstatymų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui". Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Atskaitomybės, audito, turto vertinimo ir nemokumo politikos departamentas organizavo susitikimą, skirtą aptarti Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos Nr. 2022/2464/EU nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę klausimus.

Nuoroda į susitikimo įrašą: Bendrovių tvarumo atskaitomybės direktyvos Nr. 2022/2464/EU nuostatų perkėlimas į nacionalinę teisę (youtube.com)

Susitikimo metu pateiktų klausimų ir atsakymų pagrindu parengtas klausimų/atsakymų dokumentas.

  • Mažos ir vidutinės įmonės, kurios pagal CSRD privalės teikti tvarumo ataskaitas nuo 2027 m., arba įmonės, kurios norės savanoriškai teikti tvarumo ataskaitas, yra kviečiamos registruotis joms rengiamų tvarumo ataskaitų standartų testavime iki 2024 m. sausio 31 d.

Atnaujinimo data: 2024-01-17