BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Finansinė atskaitomybė

Finansinių ataskaitų formos, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-12-18 įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“ (taikomos rengiant finansines ataskaitas už 2019 m. ir vėlesnius ataskaitinius laikotarpius)

      -tvarkantiems supaprastintą apskaitą

Pranešimo „Pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimas“ skaidrės

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklės (taikomos už finansinius metus, prasidedančius ne vėliau kaip 2018 m. gruodžio 31 d.)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018-12-18 įsakymu Nr. 1K-443 „Dėl pelno nesiekiančių juridinių asmenų buhalterinės apskaitos, finansinių ataskaitų, veiklos ataskaitos, metinės ataskaitos rengimo ir neatlygintinai gauto turto ir paslaugų (nepiniginių aukų) įvertinimo“
patvirtintos tvarkos
(taikomos finansines ataskaitas bei veiklos ataskaitą (metinį pranešimą) sudarant už finansinius metus, prasidedančius 2019 m. sausio 1 d. ir vėliau)

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25