Viešojo sektoriaus subjektų apskaita ir atskaitomybė

2007 m. birželio 26 d. buvo priimas Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas, kuris nustato viešojo sektoriaus subjekto ataskaitų rinkinio, kurį sudaro finansinių ataskaitų rinkinys ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys, sudėtį, šių rinkinių sudarymo reikalavimus ir atsakomybę už ataskaitų rinkinio sudarymą ir pateikimą. Viešojo sektoriaus subjektai turi tvarkyti buhalterinę apskaitą ir sudaryti ataskaitas pagal apskaitos standartus ir bendrąjį sąskaitų planą nuo 2010 m. sausio 1 d.