BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Naujausia informacija

2022-04-13

Informuojame, kad prasidėjo konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau- KFAR) rengimo darbai VSAKIS. Vadovaujantis 2021 m. konsolidavimo kalendoriumi, KFAR turi būti parengti:

 • iki 2022 m. balandžio 26 d. – priskirti III konsolidavimo lygiui;
 • iki 2022 m. gegužės 31 d. – priskirti II konsolidavimo lygiui.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų („integruotų“) duomenų paketų konsolidacija VSAKIS vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
 • nuo 17 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.);
 • nuo 20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė – 1 val.).

2022-03-02

VSAKIS veikimo laikas:

07:00 - 12:30 val.
13:00 - 16:30 val.
17:00 - 23:30 val.

2022-02-07

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau - VMI) biudžetine įstaiga.
Atkreipiame dėmesį, kad su MVAL3 gali likti nesuderintos operacijos E15 grupėje „Gautinos /mokėtinos sumos“, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos sumos E17 grupėje „Pajamos/sąnaudos“, kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz., mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamo turto mokestis).
Dėl E15 grupės „Gautinos /mokėtinos sumos“ derinamų sumų kreiptis  į įstaigai priskirtą VMI  Mokesčių apskaitos departamento (toliau - MAD) Prievolių apskaitos skyriaus specialistą.

Informacijos dėl E19 grupėje "Pinigų srautai" sumų kreiptis pagal juridinio asmens kodą priskirtą VMI MAD Įmokų tvarkymo skyriaus specialistą (pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas).

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė, el.paštas [email protected]

2022-01-03

Informuojame, kad atnaujintas ir paskelbtas 2021 m. konsolidavimo schemos projektas. Prašome kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų peržiūrėti schemą ir apie pastebėtus neatitikimus informuoti Finansų ministerija el. paštu [email protected] iki š. m. sausio 14 d.

2021-12-14

Informuojame, kad paskelbtas 2021 m. konsolidavimo kalendorius.

2021-12-13

Informuojame, kad paskelbtas atnaujintas dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) sąrašas, aktualus teikiant 2021 ir vėlesnių metų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi pradinių likučių teikimo tvarka.

2021-12-01

Informuojame, kad prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2021 m. finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Iki 2021 m. gruodžio 31 d. bus paskelbtas 2021 m. konsolidavimo kalendorius su nustatytais darbų terminais.
Atkreipiame dėmesį, kad yra atliktas VSAKIS sistemos atnaujinimas ir  finansinių ataskaitų duomenų teikimas ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimas  vykdomas atnaujintoje VSAKIS aplinkoje.

Taip pat  primename, kad keičiasi pradinių likučių teikimo tvarka. Teikiant duomenis už 2021 m. pradiniai likučiai nėra atkeliami iš praėjusio ataskaitinio laikotarpio ir viešojo sektoriaus subjektai papildomai turi pateikti pradinių likučių informaciją atskirose formose.

VSAKIS naujos aplinkos pristatymo medžiaga ir 2021 m. pakeitimų pristatymo medžiaga paskelbta:
https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-subjektu-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-mokymu-medziaga

2021-11-19

Informuojame, kad paskelbta VSAKIS naujos aplinkos pristatymo medžiaga

2021-11-10

Informuojame, kad š. m. lapkričio 22-26 d. dėl atliekamų techninių atnaujinimų sistema neveiks.

2021-10-08

Informuojame, kad paskelbta 2021 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2021-04-09

Paskelbta konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengimo konsultacijų medžiaga.

2021-03-12

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo ir finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminą iki š. m. kovo 19 d., tvirtinimo terminą– š. m. kovo 23 d.

Atkreipiame dėmesį, kad nurodytas tarpusavio operacijų derinimo terminas yra galutinis ir daugiau pratęstas nebus.

2021-02-11

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedame derinančių darbuotojų sąrašą.

2021-02-01

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2020 m. konsolidavimo schema ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" patvirtintos konsolidavimo metodikos pakeitimas

2021-01-11

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1K-438, 2021 m. sausio 11 d. prasidėjo viešojo sektoriaus subjektų 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2021 m. kovo 12 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2021 m. kovo 16 d. 2020 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, VSAKIS tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2020.01) turi pateikti FAR duomenis ir eliminavimo informaciją iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2020.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2020.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Primename, kad aktuali informacija, susijusi su darbu VSAKIS, t. y. nauji teisės aktai, atnaujinti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento priedai, paskelbta Finansų ministerijos interneto svetainėje:

https://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis

2021-01-04

Informuojame, kad atnaujintas ir paskelbtas 2020 m. konsolidavimo schemos projektas. Prašome kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų peržiūrėti schemą ir apie pastebėtus neatitikimus informuoti Finansų ministerija iki š. m. sausio 11 d.

2020-12-21

Informuojame, kad paskelbtas 2020 m. konsolidavimo kalendorius.

2020-12-01

Informuojame, kad nuo š. m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 20 d. dėl atliekamų sistemos atnaujinimo darbų VSAKIS naudotojams bus neprieinama.

2020-10-14

Informuojame, kad paskelbtas 2019 m. valstybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys, 2019 m. nacionalinis finansinių ataskaitų rinkinys ir nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio apžvalga.

2020-05-18

Informuojame, kad rytoj, suėjus III lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo terminui, Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugos visus III lygio konsoliduojančių subjektų kontroliuojamų VSS duomenų įvesties paketus (2020-05-19). III lygio konsoliduojantys subjektai panaikinti savo ir kontroliuojamų VSS duomenų įvesties paketų apsaugą galės tik suderinę su Finansų ministerija.

2020-04-07

Informuojame, kad po š. m. balandžio 14 d. visi finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos paketai bus apsaugoti nuo redagavimo. Dėl papildomos informacijos konsoliduojantiems subjektams prašome kreiptis tel. nr. (8 5) 2390 110.

2020-03-30

Informuojame, kad pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, priskiriami prie viešojo sektoriaus subjektų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2015 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-254 3 p., pasirašytas pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 str. 1 d. nuostatas finansines ataskaitas ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informacija apie pelno nesiekiantį juridinį asmenį, priskiriamą prie viešojo sektoriaus subjektų (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Viešojo sektoriaus subjektai, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikę duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje "Duomenų teikimas VĮ Registrų Centrui", skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje šiuo adresu

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešojo sektoriaus subjektai, pateikę ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centrui galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje šiuo adresu.

2020-03-27

Informuojame, kad VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritis bus atidaryta iki š. m. balandžio 1 d. Po šios datos tarpusavio operacijų derinimo sritis viešojo sektoriaus subjektams bus atidaroma tik pagal motyvuotą prašymą, pateiktą raštu, suderintam terminui.

2020-03-26

Informuojame, kad nuo š. m. kovo 26 d. visų lygių viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 20 val.

2020-03-17

Informuojame, kad dėl paskelbto karantino viešojo sektoriaus subjektai turės galimybę darbus VSAKIS atlikti tokiais terminais:

 • IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir patvirtinimas – iki š. m. gegužės 1 d (papildomos 24 dienos nuo patvirtinto termino);
 • III lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio parengimas ir patvirtinimas – iki š. m. gegužės 18 d (papildomos 14 dienų nuo patvirtinto termino);
 • IV ir V lygių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir patvirtinimas – konsoliduojančio subjekto, kurio grupėje konsoliduojamas finansinių ataskaitų rinkinys, nustatytais terminais (atitinkamai iki 24 ir iki 14 papildomų dienų nuo patvirtintų terminų);
 • II ir III lygių finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas ir patvirtinimas – iki balandžio 14 d. (papildomos 28 dienos nuo patvirtinto termino).".

Atsižvelgiant į vėlesnę situaciją dėl karantino nurodyti terminai gali būti tikslinami (ilginami).

2020-03-13

Informuojame, kad bus sudaryta galimybė VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą atlikti iki š. m. kovo 16 d. Primename, kad finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas  š. m. kovo 13 d., tvirtinimo terminas  š. m. kovo 17 d.

2020-03-12

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes.

Teikiame VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2019 m. gruodžio 31 d.

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

 • jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
 • turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta informacija apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2019 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome užtikrinti pateiktos informacijos korektiškumą, o pastebėjus neteisingus duomenis prašome susisiekti su viešojo sektoriaus subjektu, pateikusiu netikslius duomenis.

2020-03-05

Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 134 „Dėl vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus pagal sąrašą apskaičiavimo taisyklių aktualios redakcijos 9 punktu VSAKIS duomenų įvedimo formose D-P00-A-ZF ir D-P22-A-ZF teikiami duomenys apie apskaičiuotąjį vidutinį darbuotojų skaičių apvalinami iki sveikojo skaičiaus pagal matematines skaičių apvalinimo taisykles.

Taip pat primename, kad viešojo sektoriaus subjektai, kurie neturi darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų VSAKIS įvedimo formoje D-P00-A-ZF „Bendroji informacija“ neturi teikti informacijos apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį. Mokesčių, išteklių ir fondų fondai bei kiti VSS, kurie neturi darbuotojų, laukelyje apie vidutinį darbuotojų skaičių per ataskaitinį laikotarpį turi įrašyti nulį.

2020-03-05

Finansų ministerija, 2020 m. kovo 5 d. patikrinusi viešojo sektoriaus subjektų teikiamų finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimą VSAKIS, nustatė, kad dalis subjektų minėtųjų duomenų teikti nepradėjo.
Atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-403 patvirtintu 2019 m. konsolidavimo kalendoriumi, viešojo sektoriaus subjektai privalo pateikti duomenis šiais terminais:
- Tarpusavio operacijų informacijos, kuri yra derinama su kitais viešojo sektoriaus subjektais, pateikimas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje ir suderinimas - iki kovo 12 d. 
- Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimas - iki kovo 17 d.

2020-03-02

Sulaukiant nemažai klausimų dėl pinigų srautų derinimo tarp viešojo sektoriaus subjektų VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje, teikiame paaiškinimą.

Grupėje E19 "Pinigų srautai" neturėtų būti derinamas gyventojų pajamų mokestis, apskaitomas nuo fiziniams asmenims skirtų išmokų (pvz. materialinių pašalpų, išmokų už nekilnojamojo turto nuomą ir kitų su darbo santykiais nesusijusių apmokestinamųjų išmokų) ir sumokėtas į Valstybinės mokesčių inspekcijos sąskaitą.

Taip pat grupėje E19 "Pinigų srautai" neturėtų būti derinamos VSDF skyrių ir savivaldybių administracijų socialinių paslaugų įstaigoms (toliau - globos namai) pervedamos senatvės pensijos bei priežiūros (pagalbos) ir slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos, kurios yra skirtos įstaigų gyventojams ir kurias globos namai apskaito kaip pajamas už suteiktas paslaugas.

2020-03-02

Informuojame, kad VSAKIS duomenų įvedimo formos D-P17-1-ZF „Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas“ 4.2 eilutės „Sukauptos atostoginių sąnaudos“ 4 stulpelyje „Tarp jų viešojo sektoriaus subjektams“ duomenys neturi būti teikiami.

2020-02-21

Atkreipiame dėmesį, kad dalis viešojo sektoriaus subjektų VSAKIS neteisingai pateikia informaciją, susijusią su gauta 2 proc. paramą, kurią perveda Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondas (MVAL3).

Primename, kad viešojo sektoriaus subjektai, gavę 2 proc. paramą iš Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo (MVAL3), VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje turi derinti tik E19 grupėje "Pinigų srautai" sąskaitoje FP102114_F99 "Iš kitų šaltinių gautos finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms per ataskaitinį laikotarpį (+)", gautų finansavimo sumų derinti nereikia.

Kai 2 proc. parama panaudojama, eliminavimo formos D-E13-J-ZF "Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo veiklai eliminavimo informacija" pildyti nereikia.

Taip pat gautos ir nepanaudotos 2 proc. paramos likučiai turi būti pateikti formos D-E13-P-ZF "Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje" eilutėje "Iš ne VSS gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (+)".

Kilus klausimams prašome skambinti telefonu (8 5) 230 032. 

2020-02-12

Kadangi gauname daug paklausimų dėl blokuojančios kontrolės FAR-195, dar kartą primename, kad jei duomenys formose D-P14-A1-ZF ir D-P14-A2-ZF pateikti teisingai, norint panaikinti kontrolę FAR-195 reikia viršutinėje pilkoje juostoje pasirinkti skirtuką Kiti veiksmai, tuomet atsidariusiame lange reikia paspausti mygtukus Vykdyti paketo taisykles ir Įrašyti paketą. Atkreipiame dėmesį, kad jeigu duomenys formose D-P14-A1-ZF ir D-P14-A2-ZF pateikti teisingai, sistema duomenų paketą Publikuoti ir Integruoti leidžia, nepriklausomai nuo to, ar rodomi klaidų pranešimai. Publikavus paketą kontrolė FAR-195 pasinaikina automatiškai.

2020-02-11

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne su biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas E19 grupėje "Pinigų srautai".

2020-02-07

Primename, kad tais atvejais, kai KFAR stebėtojas pasikeičia slaptažodį, naudotojo duomenis ar VSAKIS yra paskiriamas iš naujo, KFAR stebėtojui teisės VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje matyti kontroliuojamų subjektų tarpusavio operacijų derinimo duomenis (daugiau informacijos apie VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo sritį galite rasti naudotojo vadovo "Duomenų pateikimas ir tvirtinimas" 8.2 skyriuje "Tarpusavio operacijų pateikimas") turi būti suteikiamos iš naujo, todėl prašome apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu [email protected], nurodant naudotojo vardą ir VSS, kuriam priskirtas naudotojas, kodą.

2020-02-05

Informuojame, kad Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbta 2019 m. konsolidavimo schema ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" patvirtintos konsolidavimo metodikos pakeitimas

2020-02-03

Valstybės iždo (MVAL1) tarpusavio operacijų derinimo ir eliminavimo informacijos parengimui ir pateikimui į VSAKIS reikalingi duomenys apie Jūsų įmonės (ar Jūsų įmonės administruojamo fondo), kaip viešojo sektoriaus subjekto, turimus Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinius popierius 2019-12-31 dienos būklei.

Šią informaciją prašome pateikti užpildant formą (jei dar neužpildėte ir nepateikėte) ir kuo skubiau persiųsti Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento Iždo apskaitos ir atskaitomybės skyriui el. paštu [email protected].

Jei Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių įsigiję neturite, pildyti ir siųsti formos ir pranešimų nurodytu el. paštu nereikia.

2020-01-20

Informuojame, kad paskelbtas atnaujintas dažniausiai užduodamų klausimų (D.U.K.) sąrašas, aktualus teikiant 2019 ir vėlesnių metų duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad keičiasi duomenų, susijusių su išankstiniais apmokėjimais ir mokesčiais, apskaitomais nuo darbo užmokesčio: valstybinio socialinio draudimo įmokų, Gyventojų pajamų mokesčio, teikimo tvarka.

2020-01-15

Informuojame, kad atnaujintas ir paskelbtas 2019 m. konsolidavimo schemos projektas. Prašome kontroliuojančių viešojo sektoriaus subjektų peržiūrėti schemą ir apie pastebėtus neatitikimus informuoti Finansų ministerija iki š. m. sausio 23 d.

2020-01-10

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1K-403, 2020 m. sausio 13 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2020 m. kovo 13 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2020 m. kovo 17 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metinių duomenų pateikimo laikotarpiu (2019.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija).

Primename, kad aktuali informacija, susijusi su darbu VSAKIS, t. y. nauji teisės aktai, atnaujinti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento priedai, paskelbta Finansų ministerijos interneto svetainėje:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis

2020-01-10

Informuojame, kad Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) teikiant duomenis už 2019 ir vėlesnius metus atsiranda naujos eliminavimo informacijos įvedimo formos, taip pat yra atlikti pakeitimai duomenų įvedimo formoje „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

Pakeitimai aktualūs įstaigoms, nuo 2019 m. tapusioms viešojo sektoriaus subjektais (toliau – VSS).

E24 grupėje „Finansavimo sumos (nederinamos operacijos – pradiniai likučiai)“ įeinantys subjektai turi papildomai pateikti finansavimo sumų pradinių likučių eliminavimo informaciją:

 • Formoje D-E24-D-PL-1 „Finansavimo sumų iš ES (pagal paskirtį) eliminavimo informacija (įeinantys subjektai)“ turi pateikti duomenis apie finansavimo sumų iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje, nurodant partneriu VSS, iš kurio buvo gautos ar gautinos finansavimo sumos.
 • Formoje D-E24-E-PL-1 „Finansavimo sumų iš ES (pagal gautinas ir gautas finansavimo sumas) eliminavimo informacija (įeinantys subjektai)“ turi pateikti duomenis apie finansavimo sumas iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų pagal gautinas ar gautas finansavimo sumas, nurodant partneriu VSS, iš kurio buvo gautos ar gautinos finansavimo sumos.
 • Svarbu. Formose D-E24-D-PL-1 ir D-E24-E-PL-1 nurodyti partnerio kodai turi sutapti.

Pakeitimai aktualūs VSS, kurie atliko išankstinius apmokėjimus įstaigoms, ataskaitiniais metais tapusioms VSS arba praradusioms VSS statusą.

E13 grupėje „Finansavimo sumos (nederinama informacija)“ VSS turi pateikti eliminavimo informaciją:

 • VSS išankstinių apmokėjimų davėjas turi pateikti duomenis apie išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti likutį formoje D-E13-R-ZF „Informacija apie išankst. apmokėjimų VSS paved. vykdyti, perduotų subjektams, kurie iki atask. laik. buvo ne VSS, likutis“, jei buvo atlikęs išankstinius apmokėjimus įstaigai, kuri ataskaitiniais metais tampa VSS. Formoje D-E13-R-ZF partnerį reikia nurodyti VSS, kuriam buvo atlikti išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti .
 • VSS išankstinių apmokėjimų davėjas turi pateikti duomenis išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti likutį formoje D-E13-S-ZF „Informacija apie išankst. apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti, perduotų subjektams, kurie atask. laik. tapo ne VSS“, jei buvo atlikęs išankstinius apmokėjimus įstaigai, kuri ataskaitiniais metais praranda VSS teisinį statusą. Formoje D-E13-S-ZF partnerį reikia nurodyti VSS, kuriam buvo atlikti išankstiniai apmokėjimai VSS pavedimams vykdyti.

Informacija apie pakeitimus duomenų įvedimo formoje D-P09-1-ZF „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“.

VSS, pildydami duomenis įvedimo formos D-P09-1-ZF „Informacija apie išankstinius apmokėjimus“ eilutėse 1.2.1 „Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš valstybės biudžeto“, 1.2.2 „Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš savivaldybės biudžeto“, 1.2.3 „Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš  ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų“, 1.2.4. „Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti iš kitų finansavimo šaltinių“, turi įvesti išankstinių apmokėjimų VSS pavedimams vykdyti likučių duomenis (ankstesniais metais duomenys buvo apskaičiuojami automatiškai).

2020-01-03

Informuojame, kad paskelbtas 2019 m. konsolidavimo kalendorius.

2019-11-21

Informuojame, kad teikiant duomenis už 2019 ir vėlesnius metus keičiasi duomenų, susijusių su mokesčiais, apskaitomais nuo darbo užmokesčio: valstybinio socialinio draudimo įmokomis, Gyventojų pajamų mokesčiu, derinimo su kitais viešojo sektoriaus subjektais Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) ir eliminavimo informacijos teikimo konsoliduotosioms ataskaitoms parengti, teikimo tvarka. Išsamią informaciją apie pakeitimus galite rasti čia.

2019-11-08

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 "Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo" (toliau –  įsakymas) kontroliuojantieji viešojo sektoriaus subjektai (toliau VSS), kurių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniai (toliau  KFAR) nurodyti įsakymo 2.1.2.22.1.2.4 ir 2.1.3.12.1.3.5 papunkčiuose, privalo Finansų ministerijai pateikti kontroliuojamų ir valdomų VSS, ir šių subjektų kontroliuojamų ir valdomų VSS sąrašą 2019 metų konsolidavimo schemai parengti iki šių metų lapkričio 15 dienos.

Prašome teikiant šią informaciją užpildyti minėtu įsakymu patvirtinto Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo 6 priedą, būtinai nurodant įstaigos kodą, pavadinimą (pavadinimas turi sutapti su nurodytu Juridinių asmenų registre) ir kitą privalomą informaciją. Taip pat, pildant šį priedą, prašome stulpelyje "Atsakingo už finansinių ataskaitų arba konsoliduotjųjų finansinių ataskaitų parengimą VSS kodas" papapildomai nurodyti, koks subjektas yra atsakingas už KFAR ir FAR ataskaitų parengimą.

MS Excel formato bylą galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje prie paskelbtų Viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo tvarkos aprašo priedų adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai

Užpildytą MS Excel formato bylą (6 priedą) prašome atsiųsti el. paštu [email protected].

Atkreipiame dėmesį, kad 2019 m. likviduojami, reorganizuojami ar VSS statusą praradę subjektai turi patekti į VSS sąrašą, kadangi dalyvauja 2019 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengime.

2019-04-02

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

1) finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);

2) finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);

3) veiklos ataskaita (PDF formatu);

4) auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;

5) informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje "Duomenų teikimas VĮ Registrų Centrui", skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2019-03-29

Aktualu visiems viešojo sektoriaus subjektams (įskaitant tuos, kurių paketai jau integruoti), kurie 2018 m. pabaigoje turėjo finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį.

Informuojame, kad vadovaujantis 2011 m. balandžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintos konsolidavimo metodikos 36 p. viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), kurie 2018 m. pabaigoje turėjo finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį, turi detalizuoti šį likutį pagal tikslinę paskirtį ir pirminius finansavimo sumų teikėjus VSAKIS eliminavimo formoje D-E13-P-ZF „Informacija apie gautų finansavimo sumų iš kitų šaltinių likutį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“. Šioje formoje bendra suma pagal kiekvieną paskirtį turi sutapti su VSAKIS ataskaitoje F-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ stulpelio „Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje“ 4.1 ir 4.2 eilutėse pateiktais duomenimis.

Analizuojant VSAKIS subjektų pateiktus duomenis, pastebėta, kad daugelis VSS, turinčių finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, nedetalizavo jų VSAKIS eliminavimo formoje D-E13-P-ZF. Atkreipiame dėmesį, kad šių subjektų paketuose turėtų atsirasti blokuojanti kontrolė ELI-556, net ir tais atvejais, jeigu paketas jau yra publikuotas ir integruotas.

Prašome visų VSS patikrinti savo paketus ir, esant blokuojančiai kontrolei ELI-556, pateikti reikalingą informaciją.

Apsauga buvo panaikinta centralizuotai. Iki 2019 m. balandžio 2 d. prašytume viešojo sektoriaus subjektų įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 •  „įrašomas“ paketas;
 •  įvykdomos paketo kontrolės;
 •  ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Paketai automatiškai bus apsaugoti 2019 m. balandžio 3 d.

Primename, kad pagal pateiktą informaciją konsoliduojantis subjektas turi patikrinti finansavimo sumų iš kitų šaltinių likučio teisingumą savo grupės konsoliduotojoje finansinėje ataskaitoje.

2019-03-22

Aktualu rengiantiems 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius ir 2017 m. gruodžio 31 d. turėjusiems biologinio turto likutį.

Dėl 2017 m. rugsėjo 22 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-335 pakeisto 16-ojo VSAFAS "Biologinis turtas ir mineraliniai ištekliai" buvo atlikti pakeitimai VSAKIS, kurie viešojo sektoriaus subjektų biologinio turto 2017 m. gruodžio 31 d. likučius perkėlė į 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių (FAR paketų) pradinius likučius sraute F05 - "Pradinių likučių koregavimai" vietoje įprasto srauto F00 - "Likučiai ataskaitinio laikotarpio pradžioje" (VSAKIS įvedimo forma D-P07-F-KL - "Biologinio turto likučių ataskaitinio laikotarpio pradžioje detalizavimas pagal biologinio turto grupes").

Rengiant 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinius metinėje konsolidavimo kontrolės bendroje ataskaitoje K-KBA-B-KK biologinio turto likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje rodomas srautuose F00 ir F05 su skirtingais ženklais. Kadangi 2018 m. biologinio turto pradiniai likučiai VSAKIS nebuvo koreguoti ir jie turėtų sutapti su praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigos likučiu, o suma srautuose F00 ir F05 atsirado dėl atliktų pakeitimų VSAKIS, 2011 m. balandžio 19 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintos konsolidavimo metodikos 56.2.3 p. netaikomas ir konsolidavimo įrašais šių sumų koreguoti nereikia.

2019-03-20

Informuojame, kad Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugojo visus VSS duomenų įvesties paketus pasibaigus duomenų pateikimo terminui (nuo 2019-03-20). Šiuo metu konsoliduojantys subjektai turi teisę panaikinti duomenų įvesties paketo apsaugą. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir, ar duomenų paketai yra patvirtinti ("integruoti"). Prašome viešojo sektoriaus subjektų baigti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbus VSAKIS.

Tarpusavio operacijų eliminavimo informacijos tikslinimas VSAKIS galimas išimtiniais atvejais, tik gavus Finansų ministerijos leidimą.

Nuo š. m. kovo 20 d. prasideda IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo darbas VSAKIS.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") duomenų paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė - 1 val.);
 • nuo 20 val.

2019-03-18

Informuojame, kad viešojo sektoriaus subjektai VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktus duomenis gali derinti iki š. m. kovo 19 d. 20 val. Po nurodyto termino tarpusavio operacijų informacijos koregavimas bus uždraustas ir viešojo sektoriaus subjektai, laiku nespėję pateikti 2018 m. duomenų (kurių paketuose liks blokuojančių kontrolių ELI, TSK, ETO), negalės patvirtinti ("publikuoti" ir "integruoti") savo pateiktų finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos. Tokiu atveju VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje pateiktos informacijos koregavimas bus galimas tik pateikus prašymą Finansų ministerijai ir/arba su Finansų ministerijos leidimu.

2019-03-13

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą iki š. m. kovo 15 d. Primename, kad finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo terminas − š. m. kovo 15 d., tvirtinimo terminas − š. m. kovo 19 d.

2019-03-04

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, į Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (VSAKIS) turi pateikti informaciją apie panaudos tiekėjus ir (arba) gavėjus bei perduoto ir (arba) gauto turto vertes.

Teikiame VSAKIS pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2018 m. gruodžio 31 d. 

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

-      jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;

-      turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų pateiktą eliminavimo informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2018 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Prašome užtikrinti pateiktos informacijos korektiškumą, o pastebėjus neteisingus duomenis prašome susisiekti su viešojo sektoriaus subjektu, pateikusiu netikslius duomenis.

2019-02-22

Atkreipiame dėmesį, kad nesuderintos operacijos su VMI (kodas - MVAL3) VSAKIS gali likti, jeigu viešojo sektoriaus subjektai pavėluotai pateikė deklaraciją arba 2019 m. patikslino deklaraciją už praėjusius laikotarpius. Taip pat gali likti nesuderintos operacijos E17 grupėje "Pajamos/sąnaudos", kai išsiskiria mokesčių pajamų ir sąnaudų pripažinimo laikotarpiai (pvz. mokestis už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokestis).

2019-02-22

Informuojame, kad šį savaitgalį (š. m. vasario 23−24 d.) VSAKIS neveiks.

2019-02-14

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedamas derinančių darbuotojų sąrašas.

2019-02-05

Kadangi gauname daug paklausimų dėl blokuojančios kontrolės FAR-195, dar kartą primename, kad yra paskelbta 2018 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo  medžiaga, kurioje rasite ne tik paaiškinimą dėl kontrolės, tačiau ir daugiau informacijos apie atliktus pakeitimus sistemoje bei naujas kontroles.

Informaciją rasite šiuo adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-mokymu-medziaga

2019-01-14

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1K-459, 2019 m. sausio 14 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2019 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2019 m. kovo 19 d. 2018 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, VSAKIS tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2018.01) turi pateikti FAR duomenis ir eliminavimo informaciją iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2018.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 - 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniame duomenų pateikimo laikotarpyje (2018.01) pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2018 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją  el. paštu [email protected] iki š. m. sausio 21 d.

Primename, kad aktuali informacija, susijusi su darbu VSAKIS, t. y. nauji teisės aktai, dažniausiai užduodami klausimai, VSAKIS pakeitimų medžiaga, dažniausiai darytos klaidos teikiant 2017 m. duomenis, atnaujinti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento priedai, paskelbta Finansų ministerijos interneto svetainėje.

2019-01-02

Informuojame, kad paskelbta 2017 m. nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio apžvalga.

2018-12-31

Informuojame, kad paskelbtas 2018 m. konsolidavimo kalendorius.

2018-11-23

Informuojame, kad paskelbta 2018 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga

2018-11-06

Primename, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 16 d. nutarimu Nr. 730, viešojo sektoriaus subjektai (toliau – VSS), atsakingi už šio nutarimo 2.1.3.1–2.1.3.5 papunkčiuose nustatytų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių (toliau – KFAR) rengimą, privalo pateikti savo kontroliuojamų ir valdomų VSS ir šių subjektų kontroliuojamų ir valdomų VSS sąrašą 2018 metų konsolidavimo schemai parengti iki šių metų lapkričio 15 dienos. Prašome teikiant šią informaciją užpildyti Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152, 6 priedą, būtinai nurodant įstaigos kodą, pavadinimą (pavadinimas turi sutapti su nurodytu Juridinių asmenų registre) ir kitą privalomą informaciją. Taip pat, pildant šį priedą, prašome raudonai pažymėtame stulpelyje "Atsakingas už ataskaitų parengimą" papildomai nurodyti, koks subjektas yra atsakingas už KFAR ir FAR ataskaitų parengimą.

MS Excel formato bylą galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje prie paskelbtų Viešojo sektoriaus subjektų konsolidavimo tvarkos aprašo priedų adresu:

http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-tvarkos-dokumentai.

Užpildytą MS Excel formato bylą (6 priedą) prašome atsiųsti el. paštu [email protected]

Atkreipiame dėmesį, kad 2018 m. likviduojami, reorganizuojami ar VSS statusą praradę subjektai turi patekti į VSS sąrašą, kadangi dalyvauja 2018 m. konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rengime.

2018-05-21

Teikiame VSAKIS pateiktą turto tiekėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis perduoto turto balansines vertes 2017 m. gruodžio 31 d. 

Remiantis šia informacija viešojo sektoriaus subjektai (panaudos gavėjai) gali rasti informaciją apie:

 • jiems perduoto pagal panaudos sutartis turto balansinę vertę paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną;
 • turto grupę, kurią rodo panaudos tiekėjas;

bei pasitikrinti, ar korektiškai VSAKIS pateikta  informaciją apie pagal panaudos sutartis gautą turtą.

Papildomai teikiame turto gavėjų informaciją apie pagal panaudos sutartis gauto turto vertes 2017 m. gruodžio 31 d.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal panaudos sutartis perduoto turto ir gauto turto vertės sutapti neturi (eliminavimo informacija nėra derinama), tačiau, jei tiekėjas rodo perduotą pagal panaudos sutartį turtą, šį turtą atitinkamose formose turi rodyti ir gavėjas.

Viešojo sektoriaus subjektai, kurie pagal panaudos sutartis yra gavę arba perdavę turtą, turi pateikti šią informaciją VSAKIS. Jeigu pastebėjote neteisingą informaciją arba nėra galimybės patikslinti ar pateikti informaciją ir sumos yra reikšmingos, prašome apie tai informuoti Finansų ministeriją el. paštu [email protected] nurodant informacijos nepateikimo priežastis, nepateikto turto vertes pagal kiekvieną turto grupę (nurodyti įstaigą (gavėją), sąskaitą ir turto grupę).

2018-04-30

Informuojame, kad 2018 metais reorganizuotų, likviduotų ir VSS teisinį statusą praradusių subjektų duomenų pateikimui VSAKIS yra atidarytas tarpinis laikotarpis 2018.01. Šių subjektų informacija konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniams parengti tarpiniame laikotarpyje turi būti pateikiama į VSAKIS remiantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1K-152 patvirtintu Viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo tvarkos aprašu ir metodika. VSAKIS naudotojo veiksmai aprašyti VSAKIS instrukcijoje „Duomenų pateikimas ir tvirtinimas“. Tarpusavio operacijų informacijos perkėlimas į VSAKIS konsolidavimo sritį tarpiniam laikotarpiui bus vykdomas centralizuotai vieną kartą per dieną, po 20.00 val.

Atkreipiame dėmesį, kad teikiant duomenis už 2018 m. keičiasi finansavimo sumų derinimo grupės ir biologinio turto sąskaitos, daugiau informacijos apie tai galite rasti čia.

VSS, turėję tarpusavio operacijų su 2018 m. reorganizuotais, likviduotais ir VSS teisinį statusą praradusiais subjektais, šias tarpusavio operacijas VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje taip pat turi pateikti ir suderinti minėtame 2018.01 tarpiniame laikotarpyje, tačiau jas detalizuoti VSAKIS konsolidavimo srityje turės 2018.12 metiniame laikotarpyje prasidėjus VSAKIS metinių finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimui. VSS, kurie 2018 m. buvo reorganizuoti, likviduoti arba prarado VSS teisinį statusą, sąrašas skelbiamas Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/konsolidavimo-schema.

Atkreipiame dėmesį, kad pagal minėtuoju įsakymu patvirtintą konsolidavimo tvarkos aprašą reorganizuotam ar likviduotam subjektui nepateikus duomenų į VSAKIS, už reorganizuoto subjekto duomenų pateikimą į VSAKIS yra atsakingas subjektas, rengiantis reorganizuoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį arba jo paskirtas po reorganizavimo naujai įsteigtas arba reorganizuoto subjekto teises ir pareigas perėmęs subjektas, o už likviduoto subjekto duomenų pateikimą - subjektas, rengiantis likviduoto subjekto grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinį.

2018-04-17

Informuojame, kad šiandien nuo 15 val. dėl techninių darbų VSAKIS neveiks.

2018-04-12

Informuojame, kad viešosios įstaigos, kurios yra viešojo sektoriaus subjektai, pasirašytas finansines ataskaitas (vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo 31 straipsnio 1 dalimi) ir kitus Juridinių asmenų registrui teikiamus dokumentus turi teikti per VSAKIS.

Iki š. m. gegužės 25 d. į VSAKIS turėtų būti pateikta:

 • finansinės ataskaitos (PDF formatu; finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaita, grynojo turto pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita viename dokumente);
 • finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas (PDF formatu);
 • veiklos ataskaita (PDF formatu);
 • auditoriaus išvada (PDF formatu; pasirašyta auditoriaus elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu), jei auditas buvo atliktas;
 • informacija apie viešąją įstaigą (struktūrizuotu pavidalu, t. y. VSAKIS reikės užpildyti formą).

Įstaigos, iki nurodytos datos į VSAKIS nepateikusios duomenų ir dokumentų, teikiamų Valstybės įmonei Registrų centrui, vėliau per VSAKIS jų pateikti nebegalės.

Detalūs veiksmai, kuriuos reikia atlikti sistemoje, aprašyti naudotojo instrukcijoje, skelbiamoje Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atsakomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/naudotoju-vadovai/vsakis-naudotoju-instrukcijos

Primename, kad aukščiau minėtus duomenis ir dokumentus į sistemą pateikti ir patvirtinti galima tik tada, kai VSAKIS konsolidavimo modulyje duomenys yra pateikti ir patvirtinti (paketas „integruotas“ ir „apsaugotas“). Viešoji įstaiga, pateikusi ataskaitas Juridinių asmenų registrui, savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenų VSAKIS konsolidavimo modulyje taisyti nebegalės.

Daugiau informacijos apie viešųjų įstaigų duomenų ir dokumentų teikimą Valstybės įmonei Registrų centras galite rasti Finansų ministerijos interneto svetainėje adresu: http://finmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaita-ir-atskaitomybe/viesojo-sektoriaus-apskaitos-ir-ataskaitu-konsolidavimo-informacine-sistema-vsakis/viesuju-istaigu-duomenu-ir-dokumentu-teikimas-valstybes-imonei-registru-centrui

2018-03-23

Primename, kad 2017 metais VSAKIS buvo sukurta kontrolė KFAR-002, kuri tikrina, kad sutaptų žemesnio lygio subjektų pateikta informacija apie kontroliuojamus, asocijuotuosius ir kitus subjektus (forma D-P00-1-ZF) ir konsoliduojančio subjekto pateikta informacija (D-P00-1-KK). Kontrolė KFAR-002 veikia konsoliduojančio subjekto lygyje.

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kontrolės techninio realizavimo sistemoje ypatumo, konsoliduojantis subjektas, norint panaikinti rodomus KFAR-002 klaidos pranešimus, turi patikrinti savo paketą, t. y. atlikti "Publikacija" -> "Tikrinti paketą".

2018-03-20

Informuojamne, kad Finansų ministerija VSAKIS centralizuotai apsaugojo visus VSS duomenų įvesties paketus pasibaigus duomenų pateikimo terminui (nuo 2018-03-20). Šiuo metu konsoliduojantys subjektai turi teisę panaikinti duomenų įvesties paketo apsaugą. Asmenys, atsakingi už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų parengimą, privalo patikrinti, ar visi subjektai, priskirti prie žemesniojo konsolidavimo lygio jų grupėje, pateikė savo finansinių ataskaitų rinkinio duomenis ir eliminavimo informaciją į VSAKIS, ar pateikti duomenys yra korektiški, ir, ar duomenų paketai yra patvirtinti ("integruoti"). Prašome viešojo sektoriaus subjektų baigti finansinių ataskaitų rinkinių duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimo darbus VSAKIS.

Tarpusavio operacijų eliminavimo informacijos tikslinimas VSAKIS galimas išimtiniais atvejais, tik gavus Finansų ministerijos leidimą.

Nuo š. m. kovo 20 d. prasideda IV lygio konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių parengimo darbas VSAKIS.

Viešojo sektoriaus subjektų patvirtintų ("integruotų") duomenų paketų konsolidacija VSAKIS bus vykdoma 4 kartus per parą:

 • nuo 10 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 14 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 17.20 val. (duomenų atsinaujinimo trukmė  - 1 val.);
 • nuo 20 val. 

2018-03-12

Informuojame, kad pratęsiame VSAKIS tarpusavio operacijų derinimą iki š. m. kovo 15 d.

2018-03-09

Informuojame, kad savaitgalį (š. m. kovo 10-11 d.) dėl atliekamų techninių atnaujinimų sistema neveiks.

2018-03-09

Informuojame, kad vakar nebuvo perkelta informacija iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį.

2018-02-20

Norime priminti, kad viešojo sektoriaus subjektai mokesčių sumas derina E19 grupėje "Pinigų srautai" su Valstybinės mokesčių inspekcijos fondu (MVAL3), o ne biudžetine įstaiga.

Informacijai pasiteirauti: tel. (8 5) 2687 572 - Zita Pakšienė, Valstybinės mokesčių inspekcijos Mokesčių apskaitos departamento metodologijos ir atskaitomybės skyriaus specialistė.

Pridedame derinančių darbuotojų sąrašą.

2018-02-14

Informuojame, kad rengiantis 2017 metų finansinių ataskaitų pateikimui Finansų ministerija VSAKIS atliko pakeitimus, kurie gali turėti įtakos 2017 m. tarpinio laikotarpio paketų duomenims. Atsižvelgus į žemiau išdėstytus pakeitimus, prašome peržiūrėti tarpinio laikotarpio (2017.01) paketus, esant poreikiui, pakoreguoti duomenis ir iki 2018 m. kovo 1 d. „integruoti“ duomenų paketus.

Prašytume viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už duomenų pateikimą tarpiniame laikotarpyje, įsitikinti, kad paketuose nėra blokuojančių kontrolių (net ir tuo atveju, jei paketas jau buvo „integruotas“) ir iš naujo „integruoti“ paketus.

Korektiškai veiksmai turėtų būti atlikti tokia tvarka:

 • „įrašomas“ paketas;
 •  įvykdomos paketo kontrolės;
 •  ištaisomos blokuojančios kontrolės;
 • „publikuojamas“ ir „integruojamas“ paketas.

Pakeitimai, dėl kurių VSS turi pasitaisyti atsirandančias klaidas:

- Formoje D-E06-L-ZF „Pajamų ir sąnaudų dėl atsargų pardavimo kitam VSS eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama atsargų pardavimo pajamų ir sąnaudų eliminavimo informacija, atlikti pakeitimai (šiose eilutėse informaciją apie pajamas ir sąnaudas dėl atsargų pardavimo turi pateikti tik tie VSS, kurių pagrindinė veikla yra kraujo komponenčių pardavimas ir pajamos iš šios veiklos sudaro ne mažiau kaip 90 proc. pagrindinės veiklos pajamų):

 • Įterpta nauja eilutė „Pajamos iš atsargų (kraujo komponenčių) pardavimo kitam VSS (pagrindinė veikla) per ataskaitinį laikotarpį (+)“ – sąskaita TS100214U;
 •  Įterpta nauja eilutė „Sunaudotų ar parduotų kitam VSS atsargų  (kraujo komponenčių) savikaina per ataskaitinį laikotarpį (-)“ – sąskaita FV1008408.

- Formoje D-E19-B-ZF „Investicinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie investicinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dividendai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10391).

- Formoje D-E19-C-ZF „Finansinės veiklos (įplaukų) pinigų srautų eliminavimo informacija “, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie finansinės veiklos pinigų įplaukas per ataskaitinį laikotarpį, atlikti pakeitimai:

 •  Įterpta nauja eilutė „Iš kitų VSS gauti dalininko įnašai per ataskaitinį laikotarpį (+)“ (sąskaita FP10436).

- Sukurta nauja duomenų įvedimo forma D-PSA-1-IF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje duomenis apie pinigų srautus teikia tik žemesniojo lygio fondai (įplaukas už suteiktas paslaugas su kitais VSS fondai turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „ Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)).

- Formoje D-PSA-1-ZF „Pinigų srautų ataskaita“, kurioje žemesniojo lygio VSS, išskyrus fondus, teikia duomenis apie pinigų srautus, atlikti pakeitimai:

 •  Eilutė „Gauti dividendai“ (sąskaita FP10391) perkelta iš finansinės veiklos pinigų srautų į investicinės veiklos pinigų srautus;
 •  Finansinės veiklos pinigų srautų dalyje įterpta nauja eilutė „Gauti dalininko įnašai“ (sąskaita FP10436).

Atkreipiame dėmesį, kad dėl kai kurių pakeitimų VSS patys negalės pasitaisyti atsirandančių klaidų, todėl, esant poreikiui, turi informuoti Finansų ministeriją el. paštu [email protected]; minėtieji pakeitimai:

- Formoje D-E13-I-ZF „Finansavimo sumų sumažėjimo dėl turto pardavimo eliminavimo informacija“, kurioje pateikiama eliminavimo informacija apie per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų sumažėjimą dėl turto pardavimo, atlikti pakeitimai:

 •  Formos 3 st. „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) padarytas neaktyvus.

- Formoje D-P12-1-ZF „Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį“ atlikti pakeitimai:

 •  Formos 6 st. „Neatlygintinai gautas turtas“ ir 8 st. „Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo“ 1.2, 2.2, 3.2, 4.2 eilučių „Kitoms išlaidoms kompensuoti“ (analizė FS.02) įvedimo langeliai padaryti neaktyvūs.

Visi pakeitimai, kurie yra aktualūs teikiant duomenis už 2017 m. ir vėlesnius metus pateikti VSAKIS konfigūravimo parametrų dokumento prieduose.

2018-02-06

Informuojame, kad paskelbta 2017 m. VSAKIS pakeitimų pristatymo medžiaga. Taip pat atnaujintos finansavimo sumų, pinigų srautų ir jungimų KFAR tikrinimo rekomendacijos, kurias galite rasti čia.

2018-02-01

Informuojame, kad paskelbtas viešojo sektoriaus subjektų dažniausiai darytų klaidų, teikiant 2016 metų duomenis ir informaciją konsoliduotosioms ataskaitoms parengti, sąrašas, kurį galite rasti čia.

2018-01-24

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. liepos 31 d. įsakymu Nr. 1K-289 pakeistos pinigų srautų ataskaitos formos. Fondai, gavę įplaukų iš kitų viešojo sektoriaus subjektų už suteiktas paslaugas, VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srityje turi derinti sąskaitoje FP102141_F99 „Iš kitų VSS gautos įplaukos už suteiktas paslaugas per ataskaitinį laikotarpį (+)“, o Pinigų srautų ataskaitoje (VSAKIS įvedimo forma D-PSA-1-IF) parodyti eilutėje A.I.4 „Įplaukos už suteiktas paslaugas“.

Atkreipiame dėmesį, kad VSAKIS fondų Pinigų srautų ataskaitos įvedimo formoje D-PSA-1-IF panaikinta eilutė "Už suteiktas paslaugas iš biudžeto" (sąskaita FP102142).

2018-01-18

Informuojame, kad šią savaitę dėl techninių darbų sistemoje duomenys iš VSAKIS tarpusavio operacijų derinimo srities į konsolidavimo sritį bus keliami vieną kartą per dieną po 20 val.

2018-01-12

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 1K-454, 2018 m. sausio 15 d. prasideda viešojo sektoriaus subjektų 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informacijos pateikimo procesas VSAKIS. Šie duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 15 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 19 d. Dėl išskirtinai didelės informacijos apimties Valstybės iždui ir Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondui šiais metais nustatytas atskiras duomenų pateikimo terminas – duomenys turės būti pateikti (publikuoti) iki 2018 m. kovo 22 d., patvirtinti (integruoti) ir apsaugoti nuo koregavimo – iki 2018 m. kovo 26 d. 2017 m. reorganizuoti, likviduoti VSS ir VSS, kurie prarado viešojo sektoriaus subjekto teisinį statusą, teikiantys 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinių ir eliminavimo informaciją VSAKIS tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.01), šią informaciją turi pateikti (publikuoti ir integruoti duomenų įvesties paketą) iki š. m. kovo 1 d.

Tarpusavio operacijų derinimo srityje metiniu duomenų pateikimo laikotarpiu (2017.12) pateikta informacija bus perkeliama į VSAKIS finansinių ataskaitų duomenų pateikimo ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymo sritį centralizuotai du kartus per dieną: 11.30 – 13.00 val. ir po 20 val. (perkėlimą atliks Finansų ministerija). Tarpiniu duomenų pateikimo laikotarpiu pateikta informacija bus perkeliama vieną kartą per dieną po 20 val.

Finansų ministerijos interneto svetainėje paskelbti VSS konsolidavimo tvarkos apraše reglamentuoti 2017 m. konsolidavimo schemos projektas bei viešojo sektoriaus subjektų sąrašai, bei atnaujinta susijusi informacija VSAKIS. Prašome peržiūrėti atnaujintą informaciją ir pastebėjus netikslumų informuoti Finansų ministeriją el. paštu [email protected] iki 2018 m. sausio 19 d.

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-13