Biudžeto sudarymo ir vykdymo formos

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymas Nr. 1K-206 "Dėl biudžeto sudarymo ir vykdymo formų"

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. 1K-184 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PAJAMŲ IR IŠLAIDŲ KLASIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

 

Nuo 2018 m. birželio 12 d. neteko galios:

                            - Pridedamos formos

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-06-19