BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2009 metų ataskaitų rinkinys

Formos Nr.

Formos pavadinimas                                                                                             

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo ataskaita:                      

1.1

Pajamos                                                                                                                                                                              

1.2

Išlaidos

2

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita

3

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita

4

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)

5

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų teismams ataskaita

6

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

7

Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimo iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui ataskaita

8

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal funkcijas ir ekonominę klasifikaciją)

9

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita

10

Viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, skirtų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita

11

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, bendrojo finansavimo lėšos ir kita finansinė parama, ataskaita

12

Valstybės investicijų ataskaita (pagal investavimo sritis)

13

Privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

14

Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos ataskaita

15

Rezervinio (stabilizavimo) pinigų srautų ataskaita

16

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal priemonių tipą

17

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal kreditorius

18

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal sektorius

19

Suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ataskaita

20

Suteiktų valstybės garantijų ataskaita

21

Aiškinamasis raštas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26