BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2010 metų ataskaitų rinkinys

Formos Nr. Formos  pavadinimas
1 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo ataskaita:
1.1 Pajamos                                                                                                                                                                                                                               
1.2 Išlaidos
2 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita
3 Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita
4 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)
5 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų teismams ataskaita
6 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos ir bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita
7 Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimo iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui ataskaita
8 Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal funkcijas ir ekonominę klasifikaciją)
9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita
10 Viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, skirtų specialiosioms programoms finansuoti, ataskaita
11

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos finansinė parama, bendrojo finansavimo lėšos ir kita finansinė parama, ataskaita

12 Valstybės investicijų ataskaita (pagal investavimo sritis)
13 Privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita
14 Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos ataskaita
15 Rezervinio (stabilizavimo) pinigų srautų ataskaita
16 Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal priemonių tipą
17 Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal kreditorius
18 Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal sektorius
19 Suteiktų paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ataskaita
20 Suteiktų valstybės garantijų ataskaita
21 Aiškinamasis raštas

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26