BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2011 metų ataskaitų rinkinys

Formos Nr.

Formos  pavadinimas

1

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto įvykdymo ataskaita:

1.1

Pajamos

1.2

Išlaidos

2

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)                                                                                                                                                                                                                                     

3

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją)

4

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (teismams)

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita

6

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal asignavimų valdytojus)

7

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

8

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

9

Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimo iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui ataskaita

10

Perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 11 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti,ataskaita

11

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita gaunama tarptautinė finansinė parama, ataskaita

12

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos,ataskaita

13

Valstybės investiticijų programos vykdymo ataskaita (pagal investavimo sritis)

14

Privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

15

Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

16

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal priemonių tipą

17

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal kreditorius

18

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal sektorius

19

Valstybės perskolinamų paskolų ataskaita

20

Suteiktų valstybės garantijų ataskaita

21

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita

21

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26