BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2012 m. ataskaitų rinkinys

Formos Nr.  

Formos  pavadinimas

1  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita:                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1  

Pajamos

1.2  

Išlaidos

2  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)

3  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją)

4  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (teismai)

5  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita

6  

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal asignavimų valdytojus)

7  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

71  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, skiriamos valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, mokinio krepšeliui ir valstybės investicijų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti ataskaita

8  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

9  

Bendrosios dotacijos kompensacijos grąžinimo iš savivaldybių biudžetų valstybės biudžetui ataskaita

10  

Perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti,ataskaita

11  

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita gaunama tarptautinė finansinė parama, ataskaita

12  

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos,ataskaita

13  

Valstybės investiticijų programos vykdymo ataskaita (pagal investavimo sritis)

14  

Privatizavimo fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

15  

Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos vykdymo ataskaita

16  

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal priemonių tipą

17  

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal kreditorius

18  

Lietuvos Respublikos valstybės skolos ataskaita pagal sektorius

19  

Valstybės perskolinamų paskolų ataskaita

20  

Suteiktų valstybės garantijų ataskaita

21  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita

   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26