BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2013 m. ataskaitų rinkinys

Formos Nr.  

Formos pavadinimas

1  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaita:                                                                                                                                                                                                                                                      

1.1  

Pajamos

1.2  

Išlaidos

2  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas)

3  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (pagal valstybės funkcijas ir ekonominę klasifikaciją  I dalisII dalisIII dalis,IV dalisV dalis)

4  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (teismai)

5  

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervo panaudojimo ataskaita

6  

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, ataskaita (pagal asignavimų valdytojus)

7  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

8  

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams ataskaita

10  

Perkeltų viršplaninių ir nepanaudotų įmokų į valstybės biudžetą, nurodytų Biudžeto sandaros įstatymo 2 straipsnio 16 dalies 1 ir 2 punktuose, skirtų programoms finansuoti,ataskaita

11  

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kitos gaunamos tarptautinės finansinės paramos, ataskaita

12  

Nepanaudotos programų asignavimų dalies, kurią sudaro bendrojo finansavimo lėšos,ataskaita

13  

Valstybės investiticijų programos vykdymo ataskaita (pagal investavimo sritis)

1SL  

Vyriausybės skolinimosi, skolos ir garantuotos skolos limitų ataskaita

   

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

     

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-26