Išsami informacija apie 2024 m. biudžeto projektą

2024 m. patobulintas biudžeto projektas

Vyriausybė pritarė patobulintam 2024 metų valstybės biudžeto projektui

Seime pateiktas patobulintas 2024 metų valstybės biudžeto projektas

 

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto, patobulinto pagal Lietuvos Respublikos Seimo biudžeto ir finansų komiteto, kitų Seimo komitetų, Seimo komisijų, valstybės institucijų ir įstaigų bei asociacijų pasiūlymus, aiškinamasis raštas

Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 1 priedas

Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 2 priedas

Aiškinamojo rašto dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 3 priedas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

 

2024 m. pirminis biudžeto projektas

2024 m. biudžetas glaustai (projektas)

Vyriausybėje patvirtintas 2024 m. biudžeto projektas

Seime pateiktas 2024 m. biudžeto projektas

 

 

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas

Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų aiškinamasis raštas

Aiškinamojo rašto 1 priedas. 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų apžvalga

Aiškinamojo rašto 2 priedas. Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto projekto asignavimų paskirstymas pagal programas

Aiškinamojo rašto 3 priedas. 2024 metų Vyriausybės skolinimosi programa

Aiškinamojo rašto 4 priedas. Valstybės investicijų 2024-2026 metų programos projektas

Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių“ projektas

Lietuvos Respublikos 2024 metų savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektas 

Pajamos

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos pajamų struktūra

Valstybės biudžeto pajamų struktūra

Savivaldybių biudžetų pajamų struktūra


Asignavimai

Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos asignavimai pagal valstybės funkcijas

Valstybės biudžeto asignavimai pagal valstybės funkcijas

Savivaldybių biudžetų asignavimai pagal valstybės funkcijas

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto  asignavimai pagal valstybės veiklos sritis 

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos 2024 metais

2023–2024 metų valstybės biudžeto asignavimų pokyčiai pagal asignavimų valdytojus

Atnaujinimo data: 2023-11-23