BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pridedamos formos

Informacijos apie išlaidų asignavimų valdytojų darbo užmokesčiui vykdymą forma B-1

Informacijos apie išlaidų stipendijoms ir išmokoms vykdymą B-2

Informacijos apie išlaidų socialinei paramai natūra vykdymą B-3

Informacijos apie išlaidų socialinei paramai pinigais vykdymą B-4

Informacijos apie išlaidų teisėsaugos ir teisėtvarkos institucijų ir Krašto apsaugos sistemos darbdavių socialinei paramai vykdymą B-5

Informacijos apie išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti vykdymą B-6

Informacijos apie Valstybės investicijų programos pagal investicijų projektų įgyvendinimo programas ir investicijų projektus vykdymą B-7

Informacijos apie valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams, 20__ m.  programos sąmatos vykdymą B-8

Informacijos apie išlaidų valstybės valdžios, valdymo, teisėsaugos, vidaus reikalų, saugumo, kitų viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos institucijų ir įstaigų darbo užmokesčiui vykdymą B-9

Informacijos apie išlaidų darbuotojų, išlaikomų iš biudžeto, kurių darbo užmokestis nustatomas pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymą, darbo užmokesčiui vykdymą B-10

Informacijos apie išlaidų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokesčiui vykdymą B-11

Informacijos apie išlaidų kitų subjektų, vykdančių atitinkamas asignavimų valdytojų programas ir kurių darbo užmokestis yra įskaičiuotas į asignavimų valdytojų darbo užmokesčio fondą, darbo užmokesčiui vykdymą B-12

Informacijos apie profesinių, aukštųjų mokyklų rodiklių vykdymą B-13

Informacijos apie ikimokyklinių, visų tipų bendrojo ugdymo mokyklų rodiklių vykdymą B-14

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-11-08