BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kapitalo investicijų panaudojimas

2019 m. valstybė skyrė lėšų 275 investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti. 2019 m. baigti įgyvendinti 52 investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), iš kurių daugiausia baigta įgyvendinti valstybės valdymo (14), transporto ir ryšių (13), kultūros (6), visuomenės apsaugos (5) ir žemės ūkio (4) srityse.

 

2019 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 37 asignavimų valdytojams, iš jų 23 asignavimų valdytojai panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

 

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2019 metų investicijoms buvo numatyta skirti 1 mlrd. 104 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 711,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – ES paramos) lėšų.

 

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2019 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ir turtu įsigyti ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, perkėlus Krašto apsaugos ministerijos 2018 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, taip pat perskirsčius Krašto apsaugos ministerijos asignavimų investicijų projektams įgyvendinti sumas ir jas skyrus turtui įsigyti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos padidėjo 59,3 mln. eurų ir sudarė 1 mlrd. 163,3 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšos padidėjo 19,5 mln. eurų ir sudarė 730,7 mln. eurų).

 

Iš viso asignavimų valdytojai 2019 metais įgyvendindami investicijų projektus sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą, faktiškai panaudojo 912,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų – 547,1 mln. eurų ES paramos lėšų).

 

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2019 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Daugiau informacijos

Alicija Penkovskaja, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 5) 239 0026, el.paštas alicija.penkovskaja@finmin.lt

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimo 2019 metais ataskaita: (pdf formatas)

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2019 metais apyskaita: (excel formatas)   (csv formatas)   (pdf formatas)

Informacija apie 2019 metais baigtus vykdyti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir pasiektus rezultatus: (excel formatas) (csv formatas) (pdf formatas)

2018 m. valstybė skyrė lėšų 299 investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti. 2018 m. baigtas įgyvendinti 71 investicijų projektas (investicijų projektų įgyvendinimo programa), iš kurių daugiausia baigta įgyvendinti transporto ir ryšių (13), valstybės valdymo (11), kultūros (10) ir žemės ūkio (10) srityse.

 

2018 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 36 asignavimų valdytojams, iš jų 21 asignavimų valdytojas panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

 

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2018–2020 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2018 metų investicijoms buvo numatyta skirti 1 mlrd. 085,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 626,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – ES paramos) lėšų.

 

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2018 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, perkėlus Krašto apsaugos ministerijos 2017 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, taip pat perskirsčius Krašto apsaugos ministerijos asignavimų investicijų projektams įgyvendinti sumas, kurios skirtos turtui įsigyti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos padidėjo 89,6 mln. eurų ir sudarė 1 mlrd. 174,9 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšos padidėjo 16,3 mln. eurų ir sudarė 642,5 mln. eurų).

 

Iš viso asignavimų valdytojai 2018 metais įgyvendindami investicijų projektus sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą, faktiškai panaudojo 886,9 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų – 417,9 mln. eurų ES paramos lėšų).

 

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2018 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Daugiau informacijos

Rima Usonienė, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus patarėja
tel. (8 5) 239 0045, el.paštas rima.usoniene@finmin.lt

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimo 2018 metais ataskaita: (pdf formatas)

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2018 metais apyskaita: (excel formatas)   (csv formatas)   (pdf formatas)

Informacija apie 2018 metais baigtus vykdyti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir pasiektus rezultatus: (excel formatas) (csv formatas) (pdf formatas)

                                                                                                                                                        

2017 m. valstybė skyrė lėšų 608 investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti. 2017 m. baigti įgyvendinti 216 investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programos), iš kurių daugiausia baigta įgyvendinti švietimo (40), valstybės valdymo (33), sveikatos apsaugos (28), socialinės apsaugos (27), kultūros (22) ir žemės ūkio (15) srityse.

2017 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 63 asignavimų valdytojams, iš jų 44 asignavimų valdytojai panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2017 metų investicijoms buvo numatyta skirti 1 mlrd. 355 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 724,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – ES paramos) lėšų) ir 41,5 mln. eurų valstybės garantuojamų paskolų lėšų – iš viso 1 mlrd. 396,5 mln. eurų valstybės lėšų.

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2017 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, perkėlus Krašto apsaugos ministerijos 2016 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, taip pat perskirsčius Krašto apsaugos ministerijos asignavimų investicijų projektams įgyvendinti sumas, kurios skirtos turtui įsigyti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti valstybės biudžeto lėšos padidėjo 72,9 mln. eurų ir sudarė 1 mlrd. 427,9 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšos padidėjo 1,5 mln. eurų ir sudarė 725,7 mln. eurų), valstybės garantuojamų paskolų lėšos padidėjo 5,2 mln. eurų ir sudarė 46,7 mln. eurų.

Iš viso asignavimų valdytojai 2017 metais įgyvendindami investicijų projektus sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą, faktiškai panaudojo 891,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų – 248 mln. eurų ES paramos lėšų) ir 46,7 mln. eurų valstybės garantuojamų paskolų lėšų.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2017 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Daugiau informacijos

Rima Usonienė, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Trumpalaikio investicijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 5) 239 0045, el.paštas rima.usoniene@finmin.lt

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimo 2017 metais ataskaita: (pdf formatas)

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2017 metais apyskaita: (excel formatas)   (csv formatas)   (pdf formatas)

Informacija apie 2017 metais baigtus vykdyti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir pasiektus rezultatus:

                                                                                                                                                              (excel formatas)   (csv formatas)   (pdf formatas)

2016 m. valstybė skyrė lėšų 652 investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) įgyvendinti. Įgyvendinant 46 investicijų projektų įgyvendinimo programas buvo vykdyti 3197 investicijų projektai, taigi iš viso buvo įgyvendinami 3803 investicijų projektai. 2016 m. baigti įgyvendinti 192 investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), iš kurių daugiausia baigta įgyvendinti sveikatos apsaugos (28), švietimo (28), socialinės apsaugos (23), transporto ir ryšių (22), valstybės valdymo (18), kultūros (18) ir visuomenės apsaugos (18) srityse.

 

2016 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 60 asignavimų valdytojų, iš jų 39 asignavimų valdytojai panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

 

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2016 metų investicijoms buvo numatyta skirti 1 mlrd. 255,3 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 665,2 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – ES paramos) lėšų) ir 3 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų – iš viso 1 mlrd. 258,3 mln. eurų valstybės lėšų.

 

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2016 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, dalį Krašto apsaugos ministerijos asignavimų turtui įsigyti skyrus investicijų projektams įgyvendinti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos sumažėjo 18,3 mln. eurų ir sudarė 1 mlrd. 240 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšos sumažėjo 48,3 mln. eurų ir sudarė 616,9 mln. eurų).

 

Iš viso asignavimų valdytojai 2016 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 836,7 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų – 297,6 mln. eurų ES paramos lėšų). Paskolų lėšos nebuvo naudojamos.

 

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2016 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Daugiau informacijos

Rima Usonienė, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 5) 239 0045, el.paštas rima.usoniene@finmin.lt

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimo 2016 metais ataskaita

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2016 metais apyskaita

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2016metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus apyskaita

2015 m. valstybė finansavo 706 investicijų projektus, iš kurių 209 baigti įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti sveikatos apsaugos (42), transporto ir ryšių (41), valstybės valdymo (27), visuomenės apsaugos (20), socialinės apsaugos (15),  švietimo (14) ir kitos veiklos (14) srityse.

2015 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 56 asignavimų valdytojams, iš jų 43 asignavimų valdytojai panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2015–2017 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2015 metų investicijoms buvo numatyta skirti 1 mlrd. 368 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 885,1 mln. eurų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos (toliau – ES paramos) lėšų), 70,8 mln. eurų valstybės garantuojamų paskolų ir  5,8 mln. eurų valstybės vardu pasiskolintų lėšų – iš viso 1 mlrd. 444,6 mln. eurų valstybės lėšų.

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis  perskirsčius 2015 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, dalį Krašto apsaugos ministerijos asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti skyrus investicijų projektams įgyvendinti, užtikrinant nacionalinį saugumą ir vykdant tarptautinius įsipareigojimus teikiant priimančiosios šalies paramą, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos išaugo 78,1 mln. eurų ir sudarė 1 mlrd. 522,7 mln. eurų (iš jų ES paramos lėšos išaugo 0,5 mln. eurų ir sudarė 885,6 mln. eurų).

Iš viso asignavimų valdytojai 2015 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 1 mlrd. 246,2 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų (iš jų – 698,6 mln. eurų ES paramos lėšų). Paskolų lėšos nebuvo naudojamos.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2015 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Daugiau informacijos

Rima Usonienė, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Investicijų skyriaus vedėjo pavaduotoja
tel. (8 5) 239 0045, el.paštas rima.usoniene@finmin.lt

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimo 2015 metais ataskaita

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2015 metais apyskaita

Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, panaudojimo 2015 metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus apyskaita

2014 m. valstybė finansavo 660 investicijų projektų, iš kurių 150 baigtas įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti transporto ir ryšių (31), sveikatos apsaugos (22), aplinkos apsaugos (17), valstybės valdymo (17) ir švietimo (17) srityse.

2014 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 53 asignavimų valdytojams, iš jų 38 asignavimų valdytojai panaudojo daugiau negu 90 proc. planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2014–2016 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2014 metų investicijoms buvo numatyta skirti 4 mlrd. 802,8 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 3 mlrd. 401,5 mln. litų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės (toliau – ES paramos) paramos lėšų), 300 mln. litų valstybės garantuojamų paskolų ir 50 mln. litų valstybės vardu pasiskolintų lėšų – iš viso 5 mlrd. 152,8 mln. litų valstybės lėšų.

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2014 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidomsekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, perkėlus Krašto apsaugos ministerijos 2013 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos išaugo 126,9 mln. litų ir sudarė 5 mlrd. 279,7 mln. litų (iš jų ES paramos lėšos sumažėjo 11,3 mln. litų ir sudarė 3 mlrd. 390,2 mln. litų).

Iš viso (iš visų lėšų šaltinių) asignavimų valdytojai 2014 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 4 mlrd. 241,1 mln. litų valstybės lėšų. Iš jų 2 mlrd. 643 mln. litų sudarė ES paramos lėšos bei 103,6 mln. litų paskolų lėšos.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2014 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo.

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2014 metais apyskaita

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2014 metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus apyskaita

2013 m. valstybė finansavo 549 investicijų projektus, iš kurių 107 baigti įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti transporto ir ryšių (27), aplinkos apsaugos (15), valdymo (14), sveikatos apsaugos (12), kultūros (11) ir švietimo (6) srityse.

2013 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 49 asignavimų valdytojams, iš jų 41 asignavimų valdytojas panaudojo 90 proc. ir daugiau planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2013–2015 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2013 metų investicijoms buvo numatyta skirti 4 mlrd. 487,5 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 3 mlrd. 196,7 mln. litų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės (toliau – ES paramos) paramos lėšų) ir 253,2 mln. litų valstybės garantuojamų paskolų – iš viso 4 mlrd. 740,7 mln. litų valstybės lėšų.

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2013 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidomsekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos išaugo 53,7 mln. litų ir sudarė 4 mlrd. 794,4 mln. litų (iš jų ES paramos lėšos sumažėjo 83,3 mln. litų ir sudarė 3 mlrd. 113,4 mln. litų).

Iš viso (iš visų lėšų šaltinių) asignavimų valdytojai 2013 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 4 mlrd. 135,1 mln. litų valstybės lėšų. Iš jų 2 mlrd. 704,4 mln. litų sudarė ES paramos lėšos bei 51,8 mln. litų valstybės garantuojamų paskolų lėšos.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2013 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2013 metais apyskaita

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2013 metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus apyskaita

2012 m. valstybė finansavo 496 investicijų projektus, iš kurių 108 baigti įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti transporto ir ryšių (18), švietimo (15), socialinės apsaugos (14), sveikatos apsaugos (10) ir aplinkos apsaugos (10) srityse.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2012–2014 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2012 metų investicijoms buvo numatyta skirti 4 mlrd. 280,8 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 3 mlrd. 14,4 mln. litų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės (toliau – ES paramos) paramos lėšų) ir 23 mln. litų valstybės garantuojamų paskolų – iš viso 4 mlrd. 303,8 mln. litų valstybės lėšų.

Vadovaujantis įstatymų* suteiktomis teisėmis perskirsčius 2012 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas, skyrus valstybės kapitalo investicijoms dalį valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms ekonomijos, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų ir perkėlus Krašto apsaugos ministerijos 2011 metais planuotus, bet nepanaudotus 15,7 mln. litų valstybės biudžeto asignavimus pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų vykdymo valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos išaugo 171,1 mln. litų ir sudarė 4 mlrd. 474,9 mln. litų (iš jų ES paramos lėšos sumažėjo 11,8 mln. litų ir sudarė 3 mlrd. 2,6 mln. litų).

Be to, valstybės kapitalo investicijoms pagal atskirus Vyriausybės sprendimus (nutarimus) iš 2012 metų Privatizavimo fondo lėšų skirta 1,6 mln. litų. Iš viso 2012 metais valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti 4 mlrd. 476,5 mln. litų valstybės lėšų.

Iš viso (iš visų lėšų šaltinių) asignavimų valdytojai 2012 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 3 mlrd. 976,5 mln. litų valstybės lėšų. Iš jų 2 mlrd. 561 mln. litų sudarė ES paramos lėšos bei 1,3 mln. litų Privatizavimo fondo lėšos. Planuotos valstybės garantuojamos paskolos nebuvo naudojamos.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2012 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo.

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2012 metais apyskaita

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2012 metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus

2011 m. valstybė finansavo 621 investicijų projektą, iš kurių 145 baigti įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti transporto ir ryšių (33), švietimo (24), sveikatos apsaugos (19), kitos veiklos (16) ir kultūros (14) srityse.

2011 m. valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 56 asignavimų valdytojams, iš jų 39 asignavimų valdytojai panaudojo 90 proc. ir daugiau planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2011–2013 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2011 metų investicijoms buvo numatyta skirti 3 mlrd. 787,7 mln. litų valstybės biudžeto lėšų (iš jų 2 mlrd. 718,3 mln. litų – Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės (toliau – ES paramos) paramos lėšų).

Vadovaujantis Biudžeto sandaros įstatymu, 2011 metams programoms ir projektams finansuoti numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas perskirsčius tarp asignavimų valdytojų, investavimo sričių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, valstybės kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos išaugo 27,4 mln. litų ir sudarė 3 mlrd. 815,1 mln. litų (iš jų 2 mlrd. 755,3 mln. litų – ES paramos lėšos).

Pagal įstatymų* suteiktas teises asignavimų valdytojai, be patvirtintų sumų, valstybės kapitalo investicijoms papildomai skyrė dalį sutaupytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, taip pat nustatyta tvarka perkeltą ES paramos ir susijusių bendrojo finansavimo lėšų nepanaudotą programų asignavimų dalį – tai sudarė 1 mlrd. 269,2 mln. litų (iš jų – 887,6 mln. litų ES paramos lėšos). Be to, valstybės kapitalo investicijoms pagal atskirus Vyriausybės sprendimus (nutarimus) iš 2011 metų Privatizavimo fondo lėšų skirta 1,6 mln. litų. Iš viso 2011 metais valstybės kapitalo investicijoms buvo numatyta skirti 5 mlrd. 085,9 mln. litų valstybės lėšų.

Iš viso (iš visų lėšų šaltinių) asignavimų valdytojai 2011 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 3 mlrd. 843,3 mln. litų valstybės lėšų. Iš jų 2 mlrd. 491 mln. litų sudarė ES paramos lėšos bei 0,7 mln. litų Privatizavimo fondo lėšos.

* - Biudžeto sandaros įstatymo ir 2011 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2011 metais apyskaita

 

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2011 metais pagal investavimo į atitinkamą sritį prioritetus

 

 

2010 metais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos (toliau – ES) paramos lėšomis finansuoti 759 investicijų projektai, iš kurių 227 buvo baigti įgyvendinti. Daugiausia investicijų projektų baigta įgyvendinti žemės ūkio (56), švietimo (41), transporto ir ryšių (28) ir socialinės apsaugos (24) srityse.

2010 metais valstybės lėšos investicijų projektams vykdyti buvo numatytos 118 asignavimų valdytojų, iš jų 82 asignavimų valdytojai panaudojo 90 proc. ir daugiau planuotų lėšų.

Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintoje Valstybės investicijų 2010–2012 metų programoje (pagal investavimo sritis) 2010 metų investicijoms iš valstybės biudžeto buvo numatyta skirti 4 mlrd. 992,4 mln. litų (iš jų – 3 mlrd. 815,5 mln. litų Europos Sąjungos paramos lėšų).

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaudamasi Biudžeto sandaros įstatymu (33 straipsnio 1 dalies 2 punktas), perskirstė tarp asignavimų valdytojų, investavimo sričių ir ekonominės klasifikacijos straipsnių 2010 metams valstybės kapitalo investicijoms numatytas ES paramos ir bendrojo finansavimo lėšas. Dėl to Valstybės investicijų 2010–2012 metų programoje 2010 metų investicijoms iš valstybės biudžeto numatytos skirti lėšos sumažintos 39 mln. litų ir sudarė 4 mlrd. 953,4 mln. litų (iš jų 3 mlrd. 742,5 mln. litų ES paramos lėšos).

Pagal Biudžeto sandaros įstatymo suteiktą teisę asignavimų valdytojai, be patvirtintų sumų, kapitalo investicijoms papildomai skyrė dalį sutaupytų valstybės biudžeto asignavimų išlaidoms, viršplaninių ir ankstesniais biudžetiniais metais nepanaudotų pajamų įmokų, taip pat nustatyta tvarka perkeltą ES paramos ir susijusių bendrojo finansavimo lėšų nepanaudotą programų asignavimų dalį - tai sudarė 2 mlrd. 221,9 mln. litų (iš jų – 1 mlrd. 948,3 mln. litų ES paramos lėšų). Kapitalo investicijoms taip pat buvo skirta 0,1 mln. litų iš Vyriausybės rezervo, o pagal atskirus Vyriausybės sprendimus (nutarimus) - 0,8 mln. litų iš Privatizavimo fondo lėšų.

Iš viso (iš visų lėšų šaltinių) asignavimų valdytojai 2010 metais sumokėti už atliktus darbus, gautas paslaugas ir įsigytą ilgalaikį turtą faktiškai panaudojo 4 mlrd. 92,3 mln. litų valstybės lėšų, iš jų 2 mlrd. 822,8 mln. litų ES paramos ir 0,7 mln. litų Privatizavimo fondo lėšų.

Valstybės lėšų, skirtų kapitalo investicijoms, panaudojimo 2010 metais apyskaita

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-02