BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kapitalo investicijų pasiskirstymas

Remiantis valstybės institucijų, įstaigų ir įmonių, savivaldybių įstaigų ir įmonių pateiktais investicijų projektais ir atitinkamų ministerijų pasiūlymais dėl valstybės investicijų paskirstymo laikantis preliminarių limitų pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus, rengiama valstybės investicijų programa (VIP), kurioje išdėstoma valstybės investavimo strategija. Šioje programoje ir numatomos lėšos, reikalingos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti. Programa sudaroma ne mažiau kaip trejiems metams.

Atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu tvirtinama Valstybės investicijų programa pagal investavimo sritis, o vėliau priimamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Valstybės investicijų programoje atitinkamiems metams kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Prireikus Valstybės investicijų programa kasmet tikslinama, atsižvelgiant į valstybės lėšų, numatomų skirti investicijoms, ir ekonominės politikos dokumentų pokyčius.

Išsamiau:

Valstybės investicijų 2017–2019 metų programoje 2017 metams numatytų kapitalo investicijų paskirstymas:

(pdf dokumento formatas)

(excel dokumento formatas)

(csv dokumento formatas)

Valstybės investicijų 2017-2019 metų programoje numatytų 2017 metų kapitalo investicijų paskirtymas pagal naujus ir stambius investicijų projektus
Informacija apie 2017 metų investicijų paskirstymą pagal valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetus
Valstybės investicijų 2017-2019 metų programa pagal investavimo sritis