BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Tarpinstitucinių veiklos planų sąrašas

Eilės Nr. Pavadinimas Kodas Teisės aktas
1 Valstybinės eismo saugumo plėtros 2011–2017 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 01 2012.11.28 LRV nutarimas Nr. 1435
2 „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 07 2013.12.11 LRV nutarimas Nr. 1189
3 Alkoholio ir tabako kontrolės programa  (tarpinstitucinis veiklos planas) 08 2013.11.05 LRV nutarimas Nr. 1026
4 Nacionalinės narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos 2010-2016 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 10 2013.10.09 LRV nutarimas Nr. 921
5 Lietuvos tremtinių ir politinių kalinių kapų ir palaidojimo vietas žyminčių paminklų priežiūros tarpinstitucinis veiklos planas 11 2012.09.19 LRV nutarimas  Nr. 1110
6 Lietuvos kultūros politikos kaitos gairių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 13 2012.11.21 LRV nutarimas Nr. 1269
7 Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 14 2013.09.25 LRV nutarimas Nr. 862
8  2011–2020 metų valstybinė sporto plėtros stategija 15 2011.03.24 LRS nutarimas Nr. XI-1296
9 Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2011-2019 metų programos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 16 2012.10.22 LRV nutarimas Nr. 1281
10 Nacionalinės klimato kaitos valdymo politikos strategijos 2013-2020 metų tikslų ir uždavinių įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 18 2013.04.23 LRV nutarimas Nr. 366
11 Užimtumo didinimo 2014-2020 metų tarpinstitucinis veiklos planas 19 2014.02.26 LRV nutarimas Nr. 204
12 Pasienio kontrolės punktų plėtros tarpinstitucinis veiklos planas 20 2014.01.29 LRV nutarimas Nr. 90
13 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto "Regionų plėtra" tarpinstitucinis veiklos planas 21 2014.02.19 LRV nutarimas Nr. 172
14 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto "Kultūra" tarpinstitucinis veiklos planas 22 2014.03.19 LRV nutarimas Nr. 269
15 2014-2020 m. nacionalinės plėtros programos horizontaliojo prioriteto "Sveikata visiems" tarpinstitucinis veiklos planas 23 2014.03.26 LRV nutarimas Nr. 293
16 Nacionalinė 2014-2020 m. gyvulininkystės sektoriaus plėtros programa 24 2012.12.04 LRV nutarimas Nr. 1162
17 Nacionalinė susisiekimo plėtros 2014-2022 m. programa 25 2013.12.18 LRV nutarimas Nr. 1253
18 Lietuvos inovacijų plėtros 2014-2020 m. programa 26 2013.12.18 LRV nutarimas Nr. 1281
19 Lietuvos turizmo plėtros 2014-2020 m. programa 27 2014.03.12 LRV nutarimas Nr. 238
20 Informacinės visuomenės plėtros 2014-2020 m. programa "Lietuvos skaitmeninė darbotvarkė" 28 2014.03.12 LRV nutarimas Nr. 244
21 Valstybinė smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014-2020 m. programa 29 2014.05.28 LRV nutarimas Nr. 485
22 Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014-2020 m. programa 30 2014.09.17 LRV nutarimas Nr. 986
23 Valstybinė 2015-2025 m. narkotikų, tabato ir alkoholio kontrolės ir vartojimo prevencijos programa 31 2014.11.12 LRV nutarimas Nr. 1256
24 Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programa 32 2014.11.26 LRV nutarimas Nr. 1328
25 Nacionalinė kovos su korupcija 2015-2025 m. programa 33 2015.03.10.LRS nutarimas Nr. XII-1537
26 Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo TVP 34 2015.02.09 LRV nutarimas Nr. 137
27 Nacionalinė šilumos ūkio plėtros 2015-2021 metų programa 35  2015.03.18 LRV nutarimas Nr. 284
28 Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas 37 2016.09.21 LRV nutarimas Nr. 937
29 Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros 2016-2023 metų plėtros programa 38 2015.12.09 LRV nutarimas Nr. 1291
30 Demografijos, migracijos ir integracijos politikos 2018-2030 metų strategijos įgyvendinimo 2019-2021 metų tarpinstitucinio veiklos planas 39

2018.12.05 LRV nutarimas Nr. 1216

31 Lietuvos Respublikos narkotikų, tabako ir alkoholio prevencijos tarpinstitucinis veiklos planas 40 2019.07.10 LRV nutarimas Nr. 722
32 Nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinis veiklos planas 41 2019.07.03 LRV nutarimas Nr. 709
33 Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo)2011-2019 metų programa 42 2011-12-28 LRV nutarimas Nr. 1556
34 Nacionalinė miškų ūkio sektoriaus plėtros 2012-2020 metų programa 43 2012-05-23 LRV nutarimas Nr. 569
35 Nacionalinė neįgaliųjų socialinės intergracijos 2013-2019 metų programa 44 2012-11-21 LRV nutarimas Nr. 1408
36 Nacionalinė jaunimo politikos plėtros programa 45 2010-12-01 LRV nutarimas Nr. 1715
37 Viešojo valdymo tobulinimo 2012-2020 metų programa 46 2012-02-07 LRV nutarimas Nr. 171
38 Viešojo saugumo plėtros 2015-2025 metų programa 47 2015-05-07 Seimo nutarimas Nr. XII-1682
39 Valstybinė studijų, mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2013-2020 metų programa 48

2012-12-05 LRV nutarimas Nr. 1494

40 Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015-2025 metų programa 49 2015-03-10 Seimo nutarimas Nr. XII-1537
41 Lietuvos kultūros politikos  strategija 50 2019-06-26 LRV nutarimas Nr. 665
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-25