BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės fondai

Finansų ministerija teisės aktuose nustatytiems tikslams tenkinti kaupia ir išduoda Privatizavimo fondo, Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšas.

Privatizavimo fondo veikla

Privatizavimo fondas – nebiudžetinis valstybės išteklių fondas, kuriame Finansų ministerija teisės aktuose nustatytiems tikslams tenkinti kaupia valstybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo lėšas.

Į Privatizavimo fondo sąskaitą pervedamos valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo ir ilgalaikio nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) ir nekilnojamųjų daiktų pardavimo lėšos.

Ne mažiau kaip du trečdaliai iš privatizavimo gautų lėšų skiriama Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti, taip pat nemaža dalis - Garantiniam fondui sudaryti bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti. Šio fondo lėšos taip pat gali būti skiriamos ir ekspertų (patarėjų) paslaugoms apmokėti, įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais privatizavimo institucija įpareigota grąžinti į Privatizavimo fondą pervestas lėšas, vykdyti ir su privatizavimu bei nekilnojamojo turto pardavimu susijusioms išlaidoms padengti.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo veikla

Rezervinis (stabilizavimo) fondas – nebiudžetinis valstybės išteklių fondas, veikiantis kaip makroekonominis stabilizavimo veiksnys ir netiesioginis pinigų rezervas, iš kurio prireikus būtų skiriamas finansavimas galimų ekstremaliųjų situacijų ir ekonominės grėsmės atveju.

Šis fondas yra kaupiamasis, todėl jo lėšos negali būti skiriamos einamosioms išlaidoms finansuoti. Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšos gali būti naudojamos pensijų sistemos reformai finansuoti, Lietuvos valstybės rezervo piniginėms lėšoms sukaupti ir atkurti, fondo valdymo išlaidoms, taip pat valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai).

Fondas įsteigtas 2001 metų pabaigoje, siekiant užtikrinti valstybės finansų sistemos stabilumą.

1990 metų blokados fondo veikla

1990 metų Blokados fondas – pirmasis Lietuvos valstybės visuomeninis fondas, kurį nuo 1998 metų valdė Finansų ministerija, o nuo 2009 m. sausio 1 d. nuspręsta šį fondą likviduoti.

1990 metų Blokados fondo pagrindinė paskirtis buvo kaupti lėšas ir, susidarius tokioms ypatingoms sąlygoms kaip stichinės nelaimės su katastrofiškomis pasekmėmis, ginkluotas Lietuvos Respublikos konfliktas ar tiesioginė konflikto grėsmė, panaudoti jas su šiomis sąlygomis susijusiems veiksmams kontroliuoti.

Priėmus sprendimą dėl 1990 metų Blokados fondo likvidavimo, specialioje jo sąskaitoje buvę grynieji pinigai pervesti į valstybės biudžetą, o vertybės perduotos Lietuvos nacionaliniam muziejui.

2008 metų spalio 1 d. 1990 metų Blokados fondo turtas buvo 5 796 tūkst. litų, iš jų: grynųjų pinigų likutis specialiojoje fondo sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos banke, buvo 75 tūkst. litų, ilgalaikių materialiųjų vertybių – juvelyrinių dirbinių, monetų, paveikslo vertė – 5 721 tūkst. litų.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-09-28