>

1990 metų blokados fondo pajamų ir išlaidų apyskaitos duomenys