BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Privatizavimo fondo veikla

Privatizavimo fondas – nebiudžetinis valstybės išteklių fondas, kuriame Finansų ministerija teisės aktuose nustatytiems tikslams tenkinti kaupia valstybei nuosavybės teise priklausančių objektų privatizavimo lėšas.

Į Privatizavimo fondo sąskaitą pervedamos valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo ir ilgalaikio nekilnojamojo turto (išskyrus žemę) ir nekilnojamųjų daiktų pardavimo lėšos.

Ne mažiau kaip du trečdaliai iš privatizavimo gautų lėšų skiriama Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti, taip pat nemaža dalis - Garantiniam fondui sudaryti bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms šalies programoms įgyvendinti. Šio fondo lėšos taip pat gali būti skiriamos ir ekspertų (patarėjų) paslaugoms apmokėti, įsiteisėjusiems teismo sprendimams, kuriais privatizavimo institucija įpareigota grąžinti į Privatizavimo fondą pervestas lėšas, vykdyti ir su privatizavimu bei nekilnojamojo turto pardavimu susijusioms išlaidoms padengti.

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo teisės aktai, kurie panaikino Privatizavimo fondą.

Privatizavimo fondo pinigų likutis, padengus Fondo įsipareigojimus, esančius 2016 m. sausio 1 dieną, pervestas į Rezervinį (stabilizavimo) fondą.

           2015 m. lėšų sąmata

  •  2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys
  • 2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys
  • 2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinys