BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Valstybės kapitalo investicijos

Valstybės kapitalo investicijos – valstybės lėšos, skirtos naujo statinio statybos arba statinio rekonstravimo darbams atlikti, analogiškam ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti, kai jį įsigyjant padidinamas ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto kiekis, taip pat naujoms informacinių ir ryšių technologijoms įsigyti (sukurti) valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams (toliau – viešieji subjektai).

Valstybės lėšos – valstybės biudžeto lėšos, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamos paskolos ir valstybės garantuojamos paskolos.

Valstybės kapitalo investavimo sritys: valstybės valdymas, krašto, sveikatos, socialinė, aplinkos ir visuomenės apsauga, viešoji tvarka, švietimas, kultūra, žemės ūkis, transportas ir ryšiai bei kita veikla. Valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos tvirtina atitinkamos srities investicijų projektų atrankos kriterijus ir jų reikšmes.

Viešieji subjektai, kurie pretenduoja gauti valstybės kapitalo investicijų, rengia investicijų projektus ir teikia juos valstybės politiką formuojančioms valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal valdymo sritis. Jose sudarytos atrankos komisijos, neviršydamos valstybės kapitalo investicijų preliminarių limitų, atrenka tam tikrais metais siūlomus įgyvendinti investicijų projektus. Tada pasiūlymai teikiami Finansų ministerijai, kuri rengia Valstybės investicijų programą. Ši programa sudaroma trejiems metams ir pagal valstybės kapitalo investavimo sritis tvirtinama kartu su atitinkamų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu.

Patvirtinus Valstybės investicijų programą valstybės politiką formuojančios valstybės institucijos ir įstaigos, taip pat kitos valstybės institucijos ir įstaigos teikia Finansų ministerijai pasiūlymus dėl Valstybės investicijų programoje trejiems metams numatytų lėšų paskirstymo pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus. Finansų ministerija, vadovaudamasi gautais pasiūlymais, rengia trejų metų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus projektą. Šių lėšų trejų metų paskirstymą pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir investicijų projektus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Už valstybės investicijų naudojimą atsako viešieji subjektai, kurie yra faktiniai darbų užsakovai. Jie ne rečiau kaip kas pusmetį nustatyta tvarka Finansų ministerijai teikia informaciją:

  • apie tai, kaip naudojamos (ar nepažeidžiamos sutarties sąlygos, ar lėšos naudojamos taupiai) valstybės kapitalo investicijos;
  • apie investicijų projekto vertinimo kriterijų įvykdymą 5 metus po investicijų projekto įgyvendinimo;

Viešieji subjektai, įgyvendinantys investicijų projektą, jo įgyvendinimo laikotarpiu ir 5 metus po jo įgyvendinimo be Vyriausybės ar savivaldybės tarybos sprendimo negali keisti šio objekto veiklos paskirties ar jos nutraukti.

Išsamiau:

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-11-21