BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Rekomendacijos investicijų projektų atrankos kriterijams sudaryti

Atrankos kriterijai turi padėti ministerijoms ir kitiems asignavimų valdytojams atrinkti investicijų projektus, kurių įgyvendinimas geriausiai leistų pasiekti jiems nustatytus tikslus ir rezultatus.

Visi į Valstybės investicijų programą (toliau – VIP) siūlomi įtraukti nauji investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos) (toliau – investicijų projektas) turi atitikti bent vieną iš žemiau nurodytų bendrųjų reikalavimų investicijų projektams (toliau – bendrieji reikalavimai):

projektas prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) programos plane ir kituose valstybės strateginiuose dokumentuose numatytų darbų, tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimo arba įgyvendina Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės sprendimus skirti valstybės kapitalo investicijų konkretiems investavimo objektams finansuoti;

įsigyjamo (kuriamo) turto poreikis ir pajėgumai pagrįsti objektyviais paklausos duomenimis;

projekto ekonominė grynoji dabartinė vertė (EGDV) yra >0, ekonominis naudos ir išlaidų santykis (ENIS) >1.

Jeigu naujas investicijų projektas neatitinka nei vieno iš išvardintų bendrųjų reikalavimų, jo įtraukimas į VIP nesvarstomas.

Investicijų projektų atrankos kriterijai turi detalizuoti bendruosius reikalavimus ir leisti įvertinti:

Lietuvos Respublikos Seimo arba Vyriausybės sprendimų įgyvendinimą;

investicijų projekto įgyvendinimo spartą;

būtinumą skirti valstybės biudžeto lėšų bendrai su Europos Sąjungos finansinės paramos lėšomis įgyvendinamam investicijų projektui užbaigti, kad statinys atitiktų Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytus esminius statinių reikalavimus;

tarptautinių įsipareigojimų įgyvendinimą;

investicijų projekto įgyvendinimo socialinę ekonominę naudą;

galimybę investicijų projektą papildomai finansuoti ne valstybės lėšomis;

regioninės politikos uždavinių įgyvendinimą.

Rekomenduojami investicijų projektų atrankos kriterijai ir jų reikšmės 

Daugiau informacijos

Robertas Miškinis, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Trumpalaikio planavimo investicijų skyriaus vedėjas
tel. (8 5) 239 0041, el.paštas robertas.miskinis@finmin.lt

Irena Mikalauskienė, Finansų ministerijos
Biudžeto departamento Trumpalaikio planavimo investicijų skyriaus vyraiusioji specialistė
tel. (8 5) 239 0049, el.paštas Irena.mikalauskiene@finmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-07-02