BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kiti finansų rinkų dalyviai

Valiutos keityklos operatoriai

Valiutos keityklos operatorių įstatymas nustato asmenis, kurie turi teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla Lietuvos Respublikoje, jų atsakomybę, valiutos keityklos operatoriaus veiklos, jo veiklos priežiūros tvarką, taip pat reikalavimus valiutos keitykloms, kad jose vykdoma valiutos keitimo veikla būtų patikima ir saugi.

Pagrindinės Valiutos keityklos operatorių įstatymo nuostatos:

 • Valiutos keityklos operatorius – Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, užsienio valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos padalinys, kurie valdo valiutos keityklą (keityklas), arba Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigta finansų įmonė, kuri valiutos keitimo paslaugas teikia neįsteigusi padalinio Lietuvos Respublikoje, įstatymo nustatyta tvarka įrašyti į valiutos keityklos operatorių sąrašą.
 • Teisę verstis valiutos keityklos operatoriaus veikla asmuo įgyja tik tada, kai priežiūros institucija jį įrašo į valiutos keityklos operatorių sąrašą. Šis reikalavimas netaikomas Europos ekonominės erdvės valstybės finansų įmonei, siekiančiai Lietuvos Respublikoje teikti valiutos keitimo paslaugas.
 • Teisę užsiimti valiutos keitimo veikla taip pat turi kredito įstaigos, elektroninių pinigų įstaigos ir mokėjimo įstaigos, turinčios priežiūros institucijos išduotą licenciją teikti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytas paslaugas. Šių įstaigų vykdomai valiutos keitimo veiklai šis įstatymas taikomas tiek, kiek šių įstaigų veiklą reglamentuojantys teisės aktai nenustato kitaip. 

Valiutos keitykla

 • Valiutos keitykla turi būti įrengta taip, kad užtikrintų saugią aplinką valiutos keityklos darbuotojams ir klientams, tinkamą pinigų apsaugą ir teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, pinigų tvarkymą, laikymąsi.
 • Kiekvienoje valiutos keitykloje matomoje vietoje turi būti aiškiai pateikiama išsami informacija apie valiutos keityklos operatoriaus taikomus įkainius už teikiamas paslaugas ir informacija apie tą dieną perkamos ir parduodamos valiutos kainas.
 • Valiutos keityklos operatorius privalo tvarkyti ir viešai skelbti jo valdomų valiutos keityklų sąrašą.

Priežiūra ir atsakomybė

Valiutos keityklos operatorių veiklos priežiūrą įstatymų nustatyta tvarka atlieka Lietuvos bankas. Už įstatymo pažeidimus Lietuvos bankas gali valiutos keityklos operatoriams įstatymo nustatyta tvarka taikyti šias poveikio priemones:

 • spėti dėl šio įstatymo ir (ar) jo įgyvendinamųjų teisės aktų pažeidimo arba priežiūros institucijos nurodymų nevykdymo;
 • skirti įstatyme nustatytas baudas;
 • laikinai uždrausti teikti valiutos keitimo paslaugas;
 • uždrausti teikti valiutos keitimo paslaugas;
 • laikinai nušalinti valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų arba nušalinti valiutos keityklos operatoriaus vadovą (vadovus) nuo pareigų.
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25