Lietuvos biudžeto projektas

Siekiant užtikrinti glaudesnį euro zonos šalių ekonominės ir fiskalinės politikos stebėsenos ir koordinavimo procesą, euro zonos šalys Europos Komisijai kiekvienais metais iki spalio 15 d. turi pateikti nacionalinių biudžetų projektus. Europos Komisija, gavusi biudžetų projektus, vertina ir teikia nuomonę dėl nacionalinio biudžeto rodiklių atitikties Europos Sąjungos Stabilumo ir augimo pakto reikalavimams, vertina šalies priemones, siekiant įgyvendinant specifines Europos Sąjungos Tarybos rekomendacijas šaliai. 

Lietuva biudžeto projektą teikia nuo 2015 metų, kai tapo euro zonos nare.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-16