BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Pasiūlymas dėl Direktyvos nemokumo srityje

Europos Komisija 2016 m. lapkričio 22 d. parengė ir pateikė Pasiūlymą dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOS dėl prevencinio restruktūrizavimo mechanizmų, antrosios galimybės ir priemonių restruktūrizavimo, nemokumo ir skolų panaikinimo procedūrų veiksmingumui gerinti, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/30/ES.

Pasiūlymu siekiama minimalaus harmonizavimo nemokumo teisinio reguliavimo srityje Europos Sąjungos valstybėse narėse, tuo skatinant investicijas, mažinant didžiausias kliūtis laisvam kapitalo judėjimui, kylančias dėl valstybių narių nemokumo sistemų skirtumų.

Direktyvos projektas numato teisinio reguliavimo priemones šiose srityse:

  • prevencinio restruktūrizavimo;

  • per daug įsiskolinusių verslininkų skolų panaikinimo;

  • nemokumo procesų veiksmingumo didinimo.

Prevencinio restruktūrizavimo srityje numatomos ankstyvo perspėjimo, restruktūrizavimo planų suderinimą lengvinančios priemonės, bendri pagrindiniai prevencinio restruktūrizavimo elementai: restruktūrizavimo plano turinys, tvirtinimas, pasekmės, apskundimo tvarka, naujo finansavimo galimybės, taisyklės dėl restruktūrizavimo tikslams sudarytų sandorių, vadovų pareigos, esant finansiniams sunkumams.

Verslininkų – fizinių asmenų skolų panaikinimo srityje numatomos priemonės dėl fizinio asmens skolų nurašymo laikotarpio, skolų nurašymo išimtys ir principai dėl asmeninių skolų ir skolų, susijusių su verslu, nurašymo procedūrų.

Siekiant didinti nemokumo procedūrų veiksmingumą, numatoma, kad valstybės narės turėtų užtikrinti atitinkamą teismų ir administracinių institucijų mokymą, pakankamą nemokumo specialistų kvalifikaciją, siekiant užtikrinti jų teikiamų paslaugų kokybę, aiškias ir skaidrias nemokumo specialistų paskyrimo procedūras bei tinkamą priežiūrą. Be to, Direktyvos projekte numatoma, kad valstybės narės turėtų užtikrinti elektroninio ryšio priemonių naudojimą, teikiant reikalavimus, restruktūrizavimo planus, pranešimus kreditoriams, skundus, taip pat balsuojant dėl restruktūrizavimo planų.

Su pasiūlymu kviečiame susipažinti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio interneto svetainėje (lietuvių kalba http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723; anglų kalba http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0723).

Daugiau informacijos: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3802_lt.htm

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25