>

Dėl garantijų atvaizdavimo Skolinių įsipareigojimų ataskaitoje (priedas Nr.10)