BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


DUK pildant biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) eilutę „nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis“

DUK pildant biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) eilutę „nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis“

Klausimas / problema

Atsakymas

1.     Kokių metų nepanaudotos pajamų dalies likučiai turi būti įtraukti, pildant ataskaitą už ataskaitinius T metus?

Pildant ataskaitas už ataskaitinius T metus, į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį turi būti įtraukti T – 1, T – 2 ir ankstesnių metų likučiai.

2.     Pateikite pavyzdžius, kaip turi būti pildoma formos Nr. 1 išlaidų dalies 17 eilutė ir formos Nr. 1 pajamų dalies 105 eilutė.

 

1)     Pildant 2019 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) išlaidų dalį, į 17 eilutėje nurodytą praėjusių metų nepanaudotos pajamų dalies sumą turi būti įtraukti 2018 m., 2017 m. ir ankstesnių metų likučiai.

 

2)     Pildant 2020 metų biudžeto pajamų ir išlaidų plano vykdymo ataskaitos (forma Nr. 1-sav) pajamų dalį, 105 eilutėje nurodytoje praėjusių metų pajamų dalyje, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus, turi būti įtraukti 2019 m., 2018 m. ir ankstesnių metų likučiai.

 

3.     Kokių pajamų likučiai turi būti parodomi formos Nr. 1 išlaidų dalies 17 eilutėje ir formos Nr. 1 pajamų dalies 105 eilutėje?

 

Pajamos klasifikuojamos, vadovaujantis finansų ministro 2017 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1K-343 „Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo“. Nuoroda į įsakymą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/29484c41aebf11e78a68d4305af7d6ed

 

4.     Ar reikia įtraukti į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį skolintas lėšas ir tikslinių dotacijų nepanaudotą dalį?

 

Skolintos lėšos ir valstybės biudžeto dotacijų nepanaudota dalis, kuri dažniausiai turi būti grąžinama į valstybės biudžetą, į nepanaudotą praėjusių metų pajamų dalį neįskaičiuojama.

5.     Nuo kada reikia pateikti duomenis pagal šį išaiškinimą?

Prašome pildant ataskaitą už 2019 metus jau vadovautis šiuo išaiškinimu.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25