>

Dėl nepanaudotos praėjusių metų pajamų dalies atvaizdavimo savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose

Dėl nepanaudotos praėjusių metų pajamų dalies atvaizdavimo savivaldybės biudžeto vykdymo ataskaitose

       Informuojame, kad dėl LR Fiskalinės sutarties Konstitucinio įstatymo (toliau – KĮ) įgyvendinimo pakeitimo, įsigaliojusio 2023-01-01, savivaldybės, 2023 metų (ir vėlesnių ataskaitinių laikotarpių) metiniais duomenimis pildydamos biudžeto vykdymo ataskaitos formos "Savivaldybės biudžeto išlaidų vykdymas pagal valstybės funkcijų klasifikaciją", 18 eilutėje "iš jo praėjusių metų  nepanaudota pajamų dalis (pildoma tik teikiant ataskaitą už metus)"  parodo VISĄ metų pabaigai sukauptą nepanaudotą pajamų dalį. Savivaldybių biudžeto pajamų vykdymo ataskaitoje, 105 eilutėje "iš jo praėjusių metų  nepanaudota pajamų dalis, kuri viršija praėjusių metų panaudotus asignavimus" taip pat parodoma VISA sukaupta nepanaudotą pajamų dalis.

Atnaujinimo data: 2024-03-25