BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Informacija savivaldybėms dėl trumpalaikių paskolų teikimo

Vadovaujantis Vyriausybės balandžio 8 d. priimto protokolinio sprendimo 2 punktu, savivaldybėms Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimo Nr. 345 ,,Dėl Savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka yra suteikiamos trumpalaikės paskolos siekiant padėti joms suvaldyti dėl planuotų pajamų nesurinkimo atsiradusį apyvartinių lėšų trūkumą. Pagal šio sprendimo 3 punktą, savivaldybės galės grąžinti šias trumpalaikes paskolas iš 2021 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme numatytų lėšų, kurių dydžiai bus nustatomi pagal faktinius savivaldybių 2020 m. negautų pajamų (išskyrus savarankiškai administruojamas pajamas ir vietines rinkliavas) dydžius Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnyje nustatyta tvarka.

Tai reiškia, jog:

  1. Kiekvienai savivaldybei vertinant apyvartinių lėšų trūkumą einamuoju laikotarpiu ir trumpalaikės paskolos poreikį, būtina įvertinti faktiškai einamuoju laikotarpiu savivaldybės nesurenkamas planuotas biudžeto pajamas ir atlikus šį vertinimą, kreiptis dėl trumpalaikės paskolos, atitinkančios einamuoju laikotarpiu negautų planuotų pajamų dydį.
  2. Jei savivaldybė kreipiasi dėl didesnės nei faktiškai negautų pajamų dydį atitinkančios trumpalaikės paskolos, savivaldybė privalo įvertinti ir prisiimti visas rizikas dėl finansinių srautų valdymo ir trumpalaikių paskolų grąžinimo galimybių.
  3. Kreipiantis dėl trumpalaikės paskolos suteikimo, savivaldybės turi pateikti pinigų srautų prognozes, pagrindžiančias paskolos grąžinimo Finansų ministerijai galimybes bei planuojamus paskolos panaudojimo pinigų srautus.
  4. Esant galimybei, įvertinusios savo finansinius srautus ir apyvartinių lėšų trūkumus, savivaldybės raginamos informuoti apie šiems metams planuojamą  trumpalaikių paskolų poreikį bei jo išsidėstymą laike el. paštu: [email protected]
  5. Pabrėžtina, kad nepriklausomai nuo suteiktos trumpalaikės paskolos dydžio, paskolos lėšos bus išmokamos visa apimtimi arba dalimis, įvertinus faktinį lėšų artimiausiam mėnesiui poreikį. Šiuo atveju paskolos lėšos gali būti išmokamos dalimis, pateikus prašymą išmokėti lėšas ir informaciją, pagrindžiančią artimiausio mėnesio lėšų poreikį. Trumpalaikės paskolos lėšos bus išmokamos per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo Finansų ministerijai dienos.
  6. Atkreiptinas dėmesys, jog remiantis protokoliniu sprendimu, konkrečios savivaldybės:

faktinės pajamos (sumažėjusios ir be trumpalaikių paskolų) + suteiktos trumpalaikės paskolos + nepanaudota praėjusių metų pajamų dalis - išlaidos (planuotos, be paskolų grąžinimų) - 1,5 proc. nuo mažosios savivaldybės patvirtintų pajamų (arba ciklinės komponentės dydis didžiosioms savivaldybėms) = 0

Pastaba: savivaldybės, kurios pagal Lietuvos Respublikos 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 12 str. 1 d. 2 p. įgyvendina finansų ministro nustatyta tvarka atrinktus projektus, 2020 metais papildomai gali padidinti išlaidas projektams įgyvendinti 2020 metais skolinama lėšų suma.

Savivaldybių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) surinkimo situacija ir negautų pajamų dydžiai. Savivaldybių pajamų iš gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM) surinkimo situacija ir negautų pajamų dydžiai. Finansų ministerijos duomenimis, per devynis šių metų mėnesius į savivaldybių biudžetus surinkta 6,5 proc. mažiau pajamų iš GPM nei buvo planuota ir 0,1 proc. mažiau nei tą patį laikotarpį prieš metus. Dėl pasikeitusios ekonominės situacijos ir Seimo priimto sprendimo padidinti neapmokestinamąjį pajamų dydį 2020 metams, pajamos iš GPM ir likusiais metų mėnesiais gali būti mažesnės nei planuota. Remiantis ministerijos prognoze, bendrai į savivaldybių biudžetus GPM šiais metais gali būti surinkta apie 7,7 proc. mažiau nei buvo planuota. Atsižvelgiant į šią prognozę, žemiau pateikiamos prognozuojamos savivaldybių biudžetų pajamų iš GPM netektys 2020 metais pagal konkrečias savivaldybes.

Atkreipiame dėmesį, jog informacija apie prognozuojamus savivaldybių biudžetų negautų planuotų GPM dydžius bus nuolat atnaujinama ir pateikiama šiame puslapyje, kad savivaldybės galėtų atsakingai vertinti trumpalaikių paskolų poreikį, jų dydžių pagrįstumą ir savo galimybes trumpalaikes paskolas grąžinti. Kitų savivaldybių biudžetams priskiriamų pajamų (turto mokesčių, turto pajamų ir kt.) negautų pajamų vertinimą turi atlikti pačios savivaldybės.

Esant papildomiems klausimams dėl protokolinio sprendimo įgyvendinimo, prašome kreipti el. paštu: [email protected]     

Prognozuojamą 2020 m. savivaldybių GPM netekties sumą galite rasti ČIA. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25