>

Lietuvos Respublikos Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo taikymas