Savivaldybės turto atnaujinimo įtraukimas į biudžeto vykdymo ataskaitas

Biudžeto vykdymo ataskaitų (Skolinių įsipareigojimų ataskaitos (Formos Nr. 3-sav), Mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitos (Formos Nr. 4-sav) ir Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos (Formos Nr. 2-sav) pildymas dėl savivaldybės turto atnaujinimo

Klausimas/problema

Atsakymas

I. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas įgyvendinant daugiabučių namų modernizavimo programą (DNMP), kai visos išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“, turi būti atvaizduoti Formoje Nr. 3-sav?

Taip. Šie paskolų įsipareigojimai turi būti įtraukti į Formą Nr. 3-sav, nes atnaujinamas savivaldybei priklausantis turtas.

Kurioje Formos Nr. 3-sav vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?

Teikiant duomenis už 2019 metus, bus pakeista Forma Nr. 3-sav, kurioje bus išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2019-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2019-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje.

Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Formoje Nr. 4-sav?

Šių paskolų įsipareigojimų Formoje Nr. 4-sav atvaizduoti nereikia.

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Savivaldybės išlaidos nedidėja.

II. Savivaldybei priklausančių butų (tame tarpe ir socialinių būstų) atnaujinimas pagal daugiabučių namų modernizavimo programą, kai paskolos išlaidos apmokamos iš savivaldybės biudžeto.

Ar atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP paskolų įsipareigojimai, kuriuos vykdo pati savivaldybė, turi būti atvaizduoti Formoje Nr. 3-sav?

Taip, nes atnaujinamas būtent savivaldybei priklausantis turtas bei patį įsipareigojimą reguliariai vykdo pati savivaldybė.

Kurioje Formos Nr. 3-sav vietoje turi būti atvaizduoti aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai?

Teikiant duomenis už 2019 metus, bus pakeista Forma Nr. 3-sav, kurioje bus išskirta atskira eilutė – Paskolų įsipareigojimai pagal DNMP. 2019-tų metų ataskaitoje prie prisiimtų/įvykdytų įsipareigojimų prašome registruoti tik 2019-tų metų įsipareigojimus, o visus ankstesniais metais prisiimtus įsipareigojimus prašome įtraukti į likučius laikotarpio pradžioje.

Ar aukščiau minimi paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduotos Formoje Nr. 4-sav?

Formoje Nr. 4-sav šie visi prisiimti paskolų įsipareigojimai turi būti atvaizduoti straipsnyje 3.3 – Finansinių įsipareigojimų vykdymo išlaidos.

Kuriuose ekonominės klasifikacijos straipsniuose turi būti registruojamos išlaidos vykdant paskolų įsipareigojimus pagal DNMP Formoje Nr. 2-sav.

Vykdant paskolų įsipareigojimus, kurie atsirado atnaujinant savivaldybei priklausantį turtą pagal DNMP, išlaidos registruojamos šiuose straipsniuose:

  • Palūkanų sąnaudos rodomos per ekonominės klasifikacijos straipsnį 2.3.1.2.1.3. Savivaldybių sumokėtos palūkanos;
  • Apmokomos paskolos registruojamos straipsnyje 3.3.1.4.1.2. Ilgalaikės paskolos (grąžintos).

Kaip savivaldybės finansų rodiklius veikia būsto renovacijos projektas?

Savivaldybės skola didėja (naudojamas skolos ir skolinimosi limitas) visa įsipareigojimų suma tais metais, kuriais kyla įsipareigojimas (tikėtina – renovacijai pasibaigus). Taip pat didėja savivaldybės išlaidos mokamų palūkanų suma.

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-03-07