BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Aktuali informacija

 • 2022 m. TURTO IR VERSLO VERTINIMO TEISINIO REGULIAVIMO KEITIMAS

Turto ir verslo vertinimo numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir viešųjų konsultacijų rezultatai Lietuvos Respublikos Vyriausybei  pristatyti 2021 m. lapkričio 29 d. ir 2022 m. gegužės 4 d.  vykusiuose neformaliuose Vyriausybės pasitarimuose.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, atsižvelgdama į Vyriausybės programos įgyvendinimo plano nuostatas bei siekdama verslo klimato gerinimo, taip pat, siekdama atsisakyti perteklinio reguliavimo, vykdyti debiurokratizacijos ir dereguliavimo kryptis, 2022 m. gegužės 4 d. pritarė turto ir verslo vertinimo dereguliavimo krypčiai. Apie naują turto ir verslo vertinimo reguliavimo kryptį informacija buvo paskelbta Finansų ministerijos interneto puslapyje https://finmin.lrv.lt/lt/naujienos/finansu-ministerija-numatomi-pokyciai-turto-ir-verslo-vertinimo-reguliavimo-srityje.

Finansų ministerija suinteresuotoms institucijoms 2022 m. gegužės 26 d. vykusio susitikimo metu pristatė numatomą turto ir verslo vertinimo reguliavimo kryptį.

Turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo numatomo keitimo krypties pristatymas:

uploads/finmin/documents/files/2022%2005%2026%20%20d%C4%97l%20vertinimo%20teisinio%20reguliavimo%20keitimo%20krypties%20(prezentacija).pptx 

Susitikime dalyvavo Lietuvos vertintojų rūmų, Lietuvos turto vertintojų asociacijos, Lietuvos turtą ir verslą vertinančių įmonių asociacijų atstovai, taip pat Lietuvos banko, valstybės įmonės Registrų centras, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovai.

Finansų ministerija, siekdama įgyvendinti 2022 m. gegužės 4 d. Vyriausybės pasitarime priimtą sprendimą pakeisti turto ir verslo vertinimo teisinį reguliavimą, įgyvendinant dereguliavimo alternatyvą ir nustatant papildomus saugiklius turto ir verslo vertinimo patikimumui užtikrinti, 2022 m. birželio mėn. organizavo Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto nuostatų aptarimus su suinteresuotomis institucijomis ir vertintojų profesinių organizacijų atstovais:

2022 m. birželio 10 d. pasitarimas dėl Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projekto nuostatų apimančių turto ir verslo vertintojų licencijavimo atsisakymą. Susitikimo atmintinė /uploads/finmin/documents/files/2022%2006%2010%20pasitarimo%20atmintin%C4%97.pdf

2022 m. birželio 16 d. pasitarimas dėl Nepriklausomo turto ir vertinimo įstatymo projekto nuostatas susijusias su vertintojų veiklos priežiūros atsisakymu. Susitikimo atmintinė /uploads/finmin/documents/files/2022%2006%2016%20pasitarimo%20atmintin%C4%97.pdf

2022 m. birželio 28 d. pasitarimas dėl Nepriklausomo turto ir vertinimo įstatymo projekto nuostatų. Susitikimo atmintinė /uploads/finmin/documents/files/2022%2006%2028%20susitikimo%20atmintin%C4%97.pdf

Finansų ministerija 2022 m. liepos 19 d. paskelbė turto ir verslo vertinimo teisėkūros iniciatyvą

(6.2Mr-02)-6K-2204447 DĖL NEPRIKLAUSOMO TURTO IR VERSLO VERTINIMO TEISĖKŪROS INICIATYVOS PAREIŠKIMO (lrs.lt)

Nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektą derinimui suinteresuotoms institucijoms planuojama pateikti 2022 m. III ketvirtį.

 

 • Finansų ministerija 2021 m. birželio 15 d. 14 val. organizuoja viešąją konsultaciją, kurios metu socialiniai partneriai (vertintojų profesinės asociacijos, valstybinės institucijos ir verslo atstovai) bus pakviesti pateikti nuomonę dėl siūlomo turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo keitimo.

  Viešosios konsultacijos tikslas – pristatyti atlikto numatomo turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo ir jo metu atlikto turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo galimų alternatyvų tyrimo, kuris atliktas bendradarbiaujant su Vyriausybės strateginės analizės centru (STRATA), rezultatus, bei numatomą turto ir verslo vertinimo teisinį reguliavimą, kai konsoliduojamos profesijos atstovų ir valstybinės institucijos funkcijos – profesinės kvalifikacijos kėlimo ir etikos normų laikymosi kontrolė pavedama profesinei savivaldai, o vertinimų priežiūra – Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (AVNT).

  Viešosios konsultacijos metu siekiama išgirsti socialinių partnerių nuomonę dėl numatomo turto ir verslo vertinimo priežiūros modelio bei nuomonę apie valstybinės priežiūros svarbą, užtikrinant patikimą turto ir verslo vertinimo rezultatą.

  Informacija apie organizuojamą viešąją konsultaciją skelbiama:

  https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-numatomo-turto-ir-verslo-vertinimo-teisinio-reguliavimo

  Numatomo turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas

Turto ir verslo vertintojų profesijos asociacijų pateikti atsiliepimai Finansų ministerijos atliktam numatomo turto ir verslo vertinimo teisinio reguliavimo poveikio vertinimui    

 • 2020 m. birželio 23 d. suinteresuotoms institucijoms pateiktas derinimui Lietuvos Respublikos nepriklausomo turto ir verslo vertinimo įstatymo projektas ir lydimieji įstatymų projektai. Terminas pastabų teikimui – 2020 m. rugpjūčio 1 d. Įstatymų projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS Nr. 20-9539).

 • Finansų ministerija, atsižvelgdama į 2019 m vasario – balandžio mėn. atliktos turto ir verslo vertinimo sistemos teisinio reguliavimo stebėsenos rezultatus ir 2019 m. gegužės mėn. vykusios viešosios konsultacijos metu aptartus klausimus, priėmė sprendimą atlikti esminius, visas problemas kompleksiškai sprendžiančius Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo pakeitimus.

  Finansų ministerija 2019 m spalio mėn. 25 d. organizavo susitikimą, kurio metu pristatė ir aptarė turto vertinimo teisinio reglamentavimo pakeitimus. Susitikime dalyvavo turto ir verslo vertintojų asociacijų atstovai, valstybės kontrolė bei kitų suinteresuotų valstybinių institucijų atstovai.

 

 

 • 2019 m.  gegužės 9 d. Finansų ministerijoje vyko viešoji konsultacija dėl turto ar verslo vertinimo ataskaitų kokybės užtikrinimo bei turto ir verslo vertintojų veiklos tobulinimo. Viešosios konsultacijos metu buvo siekiama surinkti ir išnagrinėti visuomenės tikslinių grupių pasiūlymus bei nuomones.

           Viešųjų konsultacijų ataskaita

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-07-29