BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Kitos skolinimosi priemonės ir garantijos

Finansų ministerija taip pat gali skolintis imdama paskolas ir vidaus ar užsienio kredito įstaigų, tarptautinių finansinių institucijų, užsienio šalių vyriausybių ir valstybės valdomų įmonių.

Paskolos iš tarptautinių finansų institucijų

Tarptautinė finansų institucija Paskolos suma (mln.) Valiuta Pasirašymo data Sutarties trukmė
Europos Komisija 200 EUR 2020 10 19 5 metai
100 EUR 2020 10 19 30 metų
302 EUR 2020 10 19 15 metų
205 EUR 2020 10 19 8 metai
150 EUR 2020 10 19 25 metai
Paskirtis: Viešųjų išlaidų, skirtų nedarbo rizikai dėl ekstremalios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu mažinti (SURE), padidėjimo finansavimas
Šiaurės investicijų bankas 400 EUR 2020 04 03 10 metų
Paskirtis: Valstybės išlaidų finansavimas dėl COVID-19
100 EUR 2015 04 27 20 metų
100 EUR 2009 12 09 20 metų
Paskirtis: Viešojo sektoriaus efektyvumo projekto ir būstų renovavimo programos finansavimas
Europos investicijų bankas 700 EUR 2020 04 06 25 metai
300 EUR 2018 04 13 25 metai
300 EUR 2015 05 07 25 metai
Paskirtis: Paskola naudojama 2014-2020 m. laikotarpio ES investicijų projektų Lietuvoje transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų, žemės ūkio ir kitose srityse bendrajam finansavimui užtikrinti.
1132 EUR 2009 03 13 25 metai
Paskirtis: Paskola naudojama projektų bendrajam finansavimui transporto, energetikos, aplinkosaugos, inovacijų ir kitose srityse pagal 2007-2013 m. laikotarpio Žmogiškųjų išteklių plėtros, Ekonomikos augimo ir Sanglaudos skatinimo veiksmų programas.
Europos Tarybos vystymo bankasEuropos Tarybos vystymo bankas 100 EUR 2020 07 09 10 metų
100 EUR 2020 04 30 10 metų
Paskirtis: Valstybės išlaidų finansavimas dėl COVID-19
100 EUR 2020 03 04 20 metų
Paskirtis: Paskolos lėšomis bus finansuojami kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybos ar renovavimo projektai, kurie įtraukti į 2019-2021 metų Valstybės investicijų programą.
67,5 EUR 2020 11 07 20 metų
100 EUR 2019 06 04 20 metų
Paskirtis: Daugiabučių namų modernizavimo programos finansavimas.
100 EUR 2015 04 24 20 metų
Paskirtis: Paskolos lėšomis bus finansuojami kultūros, sveikatos apsaugos, švietimo, sporto įstaigų pastatų statybos ar renovavimo projektai, kurie įtraukti į 2014-2018 metų Valstybės investicijų programą.
130 EUR 2009 08 20 20 metų
Paskirtis: Dalinis tinkamų valstybės investicijų projektų, esančių valstybės investicijų programoje 2009-2011 m. bei susijusių su gyvenimo sąlygų gerinimu miesto ir kaimo vietovėse, sveikata, išsilavinimu ir profesiniu mokymu, finansavimas.

Vertybiniai popieriai ir paskolos Vokietijos rinkoje

Priemonė Suma (mln.) Valiuta Išleidimo / pasirašymo data Kuponas / palūkanų norma Grąžinimo data
Vertybiniai popieriai 110 EUR 2012-09-13 4,03% 2022-09-13
Vertybiniai popieriai 185 EUR 2014-05-30 3,43% 2034-05-30
Paskola 45 EUR 2012-09-13 4,03% 2022-09-13

Paskolos iš valstybės valdomų įmonių

Finansų ministerija skelbia kvietimus suteikti paskolą valstybei bei pasirašo paskolų sutartis su valstybės valdomomis įmonėmis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių išleidimo ir apyvartos, paskolų valstybės vardu ėmimo ir kitų įsipareigojamųjų skolos dokumentų pasirašymo taisyklėmis ir Paskolų ėmimo valstybės vardu iš valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų įmonių ir (ar) užsienio šalių vyriausybių procedūrų aprašu.

Įmonės, galinčios pasinaudoti teise skolinti valstybei, – valstybės įmonės, savivaldybės įmonės, taip pat kitos įmonės, kurioms valstybės ar savivaldybės institucijos gali daryti lemiamą įtaką.

Kvietimas per nustatytą terminą raštu pateikti pasiūlymus dėl paskolų suteikimo kvietime nurodytomis sąlygomis esant poreikiui bus skelbiamas šiame puslapyje.

Valstybės garantijos

Skolininko pavadinimas Garantuotų paskolų likutis 2020 m. pab. (tūkst. eurų)
I. Suteiktos valstybės garantijos dėl paskolų pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo nuostatas 431 581,4
   1. Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti (individualios garantijos)  
        AB "Klaipėdos nafta" 97 236,1
    2. Suteiktos valstybės garantijos dėl studentams teikiamų paskolų  
       Lietuvos mokslo ir studijų institucijų studentai  76 629,3
   3. Suteiktos valstybės garantijos dėl garantijų institucijų prisiimtus skolinius įsipareigojimus  
       UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas 100 014,0
       UAB "Investicijų ir verslo garantijos" 157 701,9
II. Suteiktos valstybės garantijos dėl tarptautinių finansų institucijų išduotų paskolų ir garantijų pagal Lietuvos Respublikos Seimo ratifikuotus tarptautinius susitarimus 50 486,8
    Suteiktos valstybės garantijos dėl Europos Komisijos SURE programos paskolų 48 794,2
    Suteiktos valstybės garantijos dėl Europos investicijų banko paskolų 1 692,6
   
Iš viso (I+II) 482 068,1
Valstybės garantuotos skolos ir bendrojo vidaus produkto santykis, proc. 0,9 %

Ankstesnių metų paskolų, dėl kurių suteiktos valstybės garantijos likučius, galima rasti čia.

Einamųjų metų valstybės garantuojamų paskolų limitai paskelbti čia.

Kontaktai pasiteiravimui: treasury@finmin.lt, tel. (8 5) 2199398.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25