BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2019 m. Vyriausybės skolinimosi programa

Vyriausybė 2019 metais planuoja skolintis apie 3,19 mlrd. eurų. Dalį lėšų planuojama pasiskolinti vidaus rinkoje išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius (toliau – VVP) – apie 1,19 mlrd. eurų, kitą dalį – skolinantis užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas – apie 1,7 mlrd. eurų. Taip pat apie 0,3 mlrd. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų. Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2019 metais bus finansuojamos iš 2018 metais sukaupto lėšų likučio – apie 0,29 mlrd. eurų bei iš grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų – 0,01 mlrd. eurų.

2019 metais toliau siekiama plėtoti ir palaikyti vidaus VVP rinką, todėl investuotojams numatoma pasiūlyti įvairios trukmės – 3 metų, 4–6 metų ir 7–10 metų – obligacijas. Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius.

Prognozuojamas finansavimo poreikis 2019 metais sudarys apie 3,24 mlrd. eurų. Didžiausią lėšų poreikio dalį sudarys išankstinis 1,33 mlrd. eurų lėšų kaupimas euroobligacijoms 2020 metų vasarį išpirkti. Apie 0,87 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti, iš jų vidaus skolai grąžinti – 0,78 mlrd. eurų ir užsienio skolai grąžinti – 0,09 mlrd. eurų. Kita lėšų dalis bus skirta bendram biudžeto deficitui finansuoti – apie 0,83 mlrd. eurų, iš jo valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 0,76 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos paramos lėšų disbalansui finansuoti – apie 0,07 mlrd. eurų. Kitiems tikslams numatyta skirti apie 0,21 mlrd. eurų.

Taip pat apie 0,26 mlrd. eurų bus skirta 2020 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautams užtikrinti.

Vyriausybės lėšų (mlrd. eurų) poreikio struktūra 2019 metais:

Vyriausybės finansavimo struktūra 2019 metais:

Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2019 metų pabaigoje sudarys apie 17,8 mlrd. eurų, arba 37,8 procento bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP). Prognozuojamas grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis siekia 2.319 mln. eurų, tačiau įvertinus rizikos veiksnius, susijusius su 171 mln. eurų finansinio užstato pateikimu pagal išvestinių finansinių priemonių sandorius, numatomu apie 70 mln. eurų perfinansavimo rizikos priemonių poveikiu, 25 mln. eurų Europos Sąjungos bendrojo pertvarkymo fondo finansavimo poreikiu, numatomu 38 mln. eurų papildomų lėšų skyrimu išmokos vaikui mokėjimui finansuoti ir 26 mln. eurų iš valstybės biudžeto skyrimu už pensijų fondo dalyvį mokamai pensijų įmokai į pensijų fondą finansuoti pagal faktišką poreikį, nustatomas 2.648 mln. eurų grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas.

Numatomas bendras valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pagal 2019 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 10 mln. eurų.

Planuojama, kad 2019 metais valstybės garantijos galės būti teikiamos už garantijų institucijų prisiimtus skolinius įsipareigojimus (numatomas garantinių įsipareigojimų limitas – 327,4 mln. eurų), studentams suteikiamas paskolas (limitas – 90 mln. eurų), paskolas, teikiamas valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamas Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti (limitas – 102 mln. eurų). Įsipareigojimai dėl suteiktų garantijų tarptautinėms finansų institucijoms, t. y. Šiaurės investicijų bankui ir Europos investicijų bankui, sudaro iki 19,8 mln. eurų už trečiųjų šalių paskolas. Prognozuojama, kad 2019 metais valstybės garantuotos skolos ir BVP santykis sudarys apie 1,1 procento (nustatyta riba – 3 proc.) prognozuojamo BVP ir nekels rizikos valstybės finansams.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-01-07