BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2021 m. Vyriausybės skolinimosi programa

Vyriausybė 2021 metais planuoja skolintis apie 5,2 mlrd. eurų. Dalį lėšų planuojama pasiskolinti vidaus rinkoje išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius – apie 2,1 mlrd. eurų, kitą dalį – skolinantis užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas – apie 2,3 mlrd. eurų. Taip pat apie 0,9 mlrd. eurų planuojama pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų ir Europos komisijos pagal Europos laikinos paramos priemonę nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti (SURE). Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius. Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2021 metais bus finansuojamos iš 2020 metais sukaupto lėšų likučio – apie 2,4 mlrd. eurų bei iš grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų – 0,1 mlrd. eurų bei iš nepanaudotų 2020 metų asignavimų, kuriuos asignavimų valdytojai grąžino į valstybės iždo sąskaitą 2021 metų pradžioje – 0,1 mlrd. eurų.

Vyriausybės finansavimo struktūra 2021 metais (mlrd. eurų):

Prognozuojamas finansavimo poreikis 2021 metais sudarys apie 7,4 mlrd. eurų. Didžiausią lėšų poreikio dalį sudarys bendro valstybės biudžeto deficito finansavimas – apie 3,9 mlrd. eurų, iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 3,8 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų neigiamam balansui – apie 0,1 mlrd. eurų. Apie 2,2 mlrd. eurų bus skirta skolai grąžinti, iš jų vidaus skolai grąžinti – 1 mlrd. eurų ir užsienio skolai grąžinti – 1,1 mlrd. eurų. Didžiausią dalį užsienio skolos grąžinimų sudaro 2021 metų kovą išperkama 1 mlrd. eurų euroobligacijų emisija, kurios išpirkimui lėšos sukauptos 2020 metais. Iš Vyriausybės 2021 metais numatomų pasiskolinti lėšų papildomai planuojama suteikti apie 0,2 mlrd. eurų valstybės perskolinamų paskolų juridiniams asmenims.

Prognozuojama, kad 2021 metų pabaigoje susidarys apie 1,5 mlrd. eurų lėšų likutis, skirtas 2022 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui užtikrinti (0,4 mlrd. eurų) ir euroobligacijų emisijai 2022 metų vasarį išpirkti (1,1 mlrd. eurų).

Vyriausybės lėšų poreikio struktūra 2021 metais (mlrd. eurų):

Įvertinus 2021 metais grąžinamus skolinius įsipareigojimus užsienio valiuta ir kitus rizikos veiksnius, numatomas 2021 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas yra 3,3 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2021 metų pabaigoje sudarys apie 26,1 mlrd. eurų, arba 49,9 procento bendrojo vidaus produkto.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-01-18