BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2022 m. Vyriausybės skolinimosi programa

Vyriausybė 2022 metais planuoja skolintis apie 2,5 mlrd. eurų. Dalį lėšų planuojama pasiskolinti vidaus rinkoje išleidžiant Vyriausybės vertybinius popierius – apie 1,6 mlrd. eurų, kitą dalį – skolinantis užsienio kapitalo rinkose išleidžiant euroobligacijų emisijas – apie 0,8 mlrd. eurų. Taip pat apie 0,1 mlrd. eurų numatyta pasiskolinti iš tarptautinių finansų institucijų. 2022 metais planuojama investuotojams ir toliau pasiūlyti vietos rinkoje aukciono būdu įsigyti užsienio kapitalo rinkose išplatintų euroobligacijų emisijų papildymus. Valstybės biudžeto srautams valdyti gali būti skolinamasi išleidžiant iždo vekselius. Papildomai valstybės biudžeto išlaidos 2022 metais bus finansuojamos iš 2021 metais sukaupto lėšų likučio – apie 2,4 mlrd. eurų, iš grįžtančių į valstybės iždo bendrąją sąskaitą ankstesniais metais Lietuvos įstaigoms ir įmonėms perskolintų lėšų – 0,02 mlrd. eurų bei iš nepanaudotų 2021 metų asignavimų, kuriuos asignavimų valdytojai grąžino į valstybės iždo bendrąją sąskaitą 2022 metų pradžioje – 0,1 mlrd. eurų.

Vyriausybės finansavimo struktūra 2022 metais (mlrd. eurų):

Prognozuojama, kad finansavimo poreikis 2022 metais sudarys apie 4,5 mlrd. eurų. Didžiausią lėšų dalis bus skirta skolai grąžinti – apie 2,5 mlrd. eurų, iš jų vidaus skolai grąžinti – 1 mlrd. eurų ir užsienio skolai grąžinti – 1,6 mlrd. eurų. Didžiausią dalį užsienio skolos grąžinimų sudaro 2022 metų vasarį išperkama 1,1 mlrd. eurų euroobligacijų emisija, kurios išpirkimui lėšos sukauptos 2021 metais. Bendro valstybės biudžeto deficito finansavimas sudarys apie 1,9 mlrd. eurų, iš jų valstybės biudžeto deficitui finansuoti bus skirta apie 1,8 mlrd. eurų, o Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės paramos lėšų neigiamam balansui – apie 0,1 mlrd. eurų. Iš Vyriausybės 2022 metais numatomų pasiskolinti lėšų papildomai planuojama suteikti apie 0,1 mlrd. eurų valstybės perskolinamų paskolų juridiniams asmenims.

Prognozuojama, kad 2022 metų pabaigoje susidarys apie 0,4 mlrd. eurų lėšų likutis, skirtas 2023 metų pradžios valstybės piniginių išteklių srautų subalansavimui užtikrinti.

Vyriausybės lėšų poreikio struktūra 2022 metais (mlrd. eurų):

Įvertinus 2022 metais grąžinamus skolinius įsipareigojimus užsienio valiuta ir kitus rizikos veiksnius, nustatytas 2022 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas yra 1,2 mlrd. eurų. Prognozuojama, kad valdžios sektoriaus skola 2022 metų pabaigoje sudarys apie 24,8 mlrd. eurų arba 41,8 procento prognozuojamo bendrojo vidaus produkto.

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-02-01