BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Skolos valdymo priemonės

Pagrindinis valstybės skolos valdymo tikslas – užtikrinti Vyriausybės skolinimosi poreikio finansavimą kuo mažesnėmis sąnaudomis ir priimtina rizika.

Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų ir valstybės piniginių išteklių rizikos valdymas apima valiutų kursų kitimo, palūkanų normų kitimo, kredito, likvidumo (perfinansavimo) ir veiklos rizikos valdymą.

Vyriausybės grynojo skolinimosi limitą nustato Seimas, tvirtindamas atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą. Vyriausybės valstybės vardu prisiimtų skolinių įsipareigojimų (skolos portfelio struktūros ir mokėtinų palūkanų) limitai yra nustatyti Vyriausybės patvirtintoje Lietuvos stabilumo 2021 metų programoje.

Lietuvos Respublikos Seimo nustatyti limitai 2021 metams:
Vyriausybės grynasis skolinių įsipareigojimų pokytis 4 027,698 mln. eurų
Garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų su valstybės garantija limitai (išskyrus AAA institucijų pergarantuotus įsipareigojimus) 777,37 mln. eurų
Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyti limitai 2021 metams:
Trumpalaikės skolos pagal likutinę trukmę ir visų skolinių įsipareigojimų santykis ne daugiau kaip 25 proc.
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė ilgesnė nei 4 metai
Vidutinė svertinė likutinė skolos valstybės vardu trukmė iki palūkanų normų pasikeitimo ilgesnė nei 3,5 metų
Skolos pagal kintamą palūkanų normą ir visų skolinių įsipareigojimų valstybės vardu santykis ne didesnis nei 10 proc.
Skola eurais, įvertinus sudarytus išvestinių finansinių priemonių sandorius 100 proc.
Valstybės garantuota skola ne daugiau kaip 5 proc. BVP
UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo įsipareigojimai pagal garantijas ne daugiau nei 623,8 mln. eurų
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ įsipareigojimai pagal garantijas ne daugiau nei 153,6 mln. eurų

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25