BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


VVP aukcionai

 Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybinių popierių (VVP) aukcionus planuoja ir išleidžiamų VVP charakteristikas nustato Finansų ministerija, o organizuoja AB Nasdaq Vilnius.

VVP aukcionuose platinami:

  • Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekseliai - jų trukmė neviršija vienų metų. Iždo vekseliai parduodami diskontuota verte, o išpirkimo metu investuotojui sumokama nominalioji vertė. Palūkanų skaičiavimo metodas - faktinis/360.
  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos - trukmė viršija vienus metus. Už obligacijas kartą per metus mokamos atkarpos, o išpirkimo metu investuotojui sumokama paskutinė atkarpos išmoka ir nominalioji vertė. Palūkanų skaičiavimo metodas - faktinis/faktinis.

VVP parduodami daugelio kainų aukcione, kuriame pavedimai vykdomi pagal aukciono dalyvių pavedimuose pateiktas kainas/pelningumus (platinimo aukcione - pradedant nuo mažiausio pelningumo) iki Finansų ministerijos nustatytos priimtinos pelningumo ribos ar norimos išplatinti sumos. Planuojama aukcione išplatinti VVP suma iš anksto paprastai neskelbiama.

VVP aukcionai dažniausiai vyksta pirmą savaitės darbo dieną ir pavedimai juose priimami iki 10:30 val. Nekonkurenciniai pasiūlymai taip pat priimami, tačiau nekonkurencinių pasiūlymų suma vienam aukciono dalyviui paprastai ribojama iki 0,5 mln. eurų (nustatoma atskirai kiekvienam aukcionui). Nekonkurenciniai pavedimai vykdomi vidutiniu svertiniu patenkintų konkurencinių pavedimų pelningumu.

Atsiskaitymas už VVP, išplatintus aukcione, vyksta po dviejų darbo dienų nuo aukciono dienos (T+2). Atsiskaitymą organizuoja Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas (Nasdaq CSD SE Lietuvos filialas), taikydamas vienalaikio vertybinių popierių ir lėšų pateikimo (angl. delivery versus payment) principą. Visi vidaus rinkoje platinami VVP yra registruojami Lietuvos centriniame vertybinių popierių depozitoriume ir įtraukiami į Nasdaq Vilnius skolos vertybinių popierių sąrašą.

VVP aukcionuose gali dalyvauti tik tie bankai ir finansų maklerio įmonės, kurie atitinka Finansų ministerijos VVP aukciono dalyviams nustatytus reikalavimus ir yra pasirašę su Finansų ministerija VVP aukciono dalyvio sutartis.

Šiuo metu VVP aukciono dalyvio sutartys yra sudarytos su:

  • AS "Citadele banka" (Latvijos komercinis bankas)
  • Luminor Bank AS
  • AB SEB banku
  • "Swedbank", AB
  • "Swedbank" AS (Latvijos komercinis bankas)
  • AB Šiaulių banku
  • Erste Group Bank AG (Austrijos komercinis bankas)
  • AS BlueOrange Bank (Latvijos komercinis bankas)

Antrinė aukcionuose parduodamų VVP apyvarta gali būti vykdoma AB Nasdaq Vilnius pagal jos nustatytas taisykles ir už biržos ribų. Standartinis atsiskaitymo už VVP periodas antrinėje rinkoje yra T+1.

Nuo 2015 metų naujai platinamų emisijų vieno VVP nominalioji vertė yra 100 eurų, o anksčiau litais išplatintų ir į eurus redenominuotų emisijų vieno VVP nominalioji vertė - 0,01 euro.

2021 m. vasario 24 d. neišpirktos VVP emisijos

ISIN kodas Išleidimo / pirmo aukciono apmokėjimo data Išpirkimo data Atkarpa, % Emisijos dydis, eurai
LT0000650020 2016-05-04 2021-05-04 0,3 300.000.000,00
LT1000607010 2014-08-28 2021-08-28 2,1 290.000.000,00
LT0000630063 2019-03-20 2022-03-20 0,1 380.000.000,00
LT0000610057 2012-05-17 2022-05-17 5,5 131.777.108,34
LT0000650038 2017-09-27 2022-09-27 0,3 455.000.000,00
LT0000610065 2013-03-04 2023-02-28 4,1 121.640.407,73
LT0000630071 2020-04-01 2023-04-01 0,1 770.000.000,00
LT0000670010 2016-06-29 2023-06-29 0,6 173.000.000,00
LT0000650046 2018-08-16 2023-08-16 0,4 700.000.000,00
LT0000650053 2019-04-17 2024-04-17 0,4 450.000.000,00
LT0000630089 2020-12-02 2024-06-02 0 260.000.000,00
LT0000670028 2017-08-23 2024-08-23 0,7 330.000.000,00
LT1000610014 2014-11-06 2024-11-06 2,1 265.000.000,00
LT0000670036 2018-11-21 2025-11-21 0,8 330.000.000,00
LT0000650061 2020-07-22 2026-01-22 0 215.000.000,00
LT0000670044 2019-11-27 2026-11-27 0,1 345.000.000,00
LT0000610073 2017-04-26 2027-04-26 1,1 315.000.000,00

LT0000610305

Moody's Vertinimo ataskaita

2018m. ataskaita

2019m. ataskaita

2018-05-03 2028-05-03 1,2 68.000.000,00
LT0000610081 2019-08-28 2029-08-28 0,2 290.000.000,00
LT0000612012 2020-02-12 2032-02-12 0,3 130.000.000,00