Valstybės valdomų įmonių nekilnojamojo turto valdymas

Finansų ministerijos parengtų Rekomendacinių valstybės valdomų įmonių ir bendrovių nekilnojamojo turto valdymo gairių nuostatos perkeltos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimą Nr. 665 "Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo" -  nutarimas papildytas XX ir XXI skyriais.

 

Atnaujinimo data: 2023-12-29