Programų vertinimas

Programų (Nacionalinės pažangos programos, plėtros programų, strateginio veiklos plano programų) vertinimas yra sudėtinė strateginio valdymo ciklo dalis. Vertinimas yra sistemingas ir objektyvus planuojamų vykdyti, vykdomų ar baigtų vykdyti programų tinkamumo, rezultatyvumo, efektyvumo, naudingumo ir ilgalaikio poveikio nustatymas. Remiantis vertinimo rezultatais turi būti priimami sprendimai dėl programų tikslingumo, tobulinimo ir jų tęstinio tikslingumo.

Programų vertinimo planai

Programų vertinimo ataskaitos

Metodinė informacija

Daugiau informacijos

Laura Kielaitė, Finansų ministerijos 
Viešųjų finansų sistemos valdymo skyriaus vyr. specialistė,
tel. (8 5) 2 39 0059, el.paštas l.kielaite@finmin.lt

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-07-12