BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Statistika

Statistika už ataskaitinį 2019 m. laikotarpį apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės (toliau – VPSP) sutartis (koncesijos bei valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis), vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 1K-489 „Dėl Informacijos apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo eigą teikimo Finansų ministerijai taisyklių patvirtinimo“, parengta pagal partnerystės projektus įgyvendinančių institucijų 2020 metais pateiktą informaciją.

Pagal pateiktus duomenis VPSP sutartys yra įgyvendinamos 27-iose savivaldybėse. Iš viso – 41 VPSP sutartis, iš kurių 40 yra koncesijų sutartys, 1 – valdžios ir privataus subjektų partnerystės sutartis (toliau – VžPP).

Daugiausiai VPSP sutarčių yra įgyvendinama kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros srityje (14 sutarčių) ir atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo srityje (10 sutarčių) bei energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą srityje (8 sutartys).

Per ataskaitinį 2019 m. laikotarpį centrinės valdžios instotucijų buvo įgyvendinamos 6 VPSP sutartys. 2019 m. pasirašytos dvi VžPP sutartys „Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato kartu su areštine Beržų g. 46B, Panevėžyje projektavimas, statyba ir paslaugų teikimas“ ir „Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato pastato Radvilėnų g. 1, Kaune projektavimo, statybos ir paslaugų teikimas“, už kurių įgyvendinimą atsakingas Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos.

Iš viso iki 2020 m. sausio 1 d. buvo sudaryta 61 VPSP sutartis, o iki 2020 m. sausio 1 d. jau buvo investuota 189,9 mln. eurų. Kapitalo investicijoms 2019 m. buvo skirta 13,8 mln. eurų – didžioji visų VPSP kapitalo investicijų dalis skirta pagal centrinės valdžios institucijų įgyvendinamą koncesijos sutartį viešosios transporto infrastruktūros (11,2 mln. eurų) ir VžPP sutartį viešosios tvarkos ir visuomenės apsaugos (1,4 mln. eurų) srityje, bei pagal savivaldybių įgyvendinamas koncesijų sutartis kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros (0,5 mln. eurų) ir turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros (0,2 mln. eurų) srityse.

Pagal pateiktus duomenis per ataskaitinius 2019 metus privatiems subjektams buvo atlikta mokėjimų už 14,2 mln. eurų, o viešojo sektoriaus subjektai gavo beveik 1 mln. eurų pajamų.

Statistika apie viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutartis, sudarytas iki 2020 m. sausio 1 d.:

Informacija apie valdžios sektoriaus prisiimtus įsipareigojimus ir atliktus mokėjimus pagal VPSP sutartis, kurios pasirašytos po 2011 m. pasikeitus  VPSP teisiniam reguliavimui.

Visą informaciją apie VPSP sutartis galite rasti interneto svetainėje www.ppplietuva.lt.

Dėl detalesnės informacijos kreiptis į Valstybės turto valdymo departamento Valstybės turto valdymo politikos skyrių, tel. (8 5) 239 0127.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-25