BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


Strateginio valdymo sistemos tobulinimas

 

 

 

 

Projekto vykdytojas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija

Projekto pavadinimas: Strateginio valdymo sistemos tobulinimas

Projekto kodas: 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040

Veiksmų programa: „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“

Fondas: Europos socialinis fondas

Projekto aprašymas: Lietuvos Respublikos finansų ministerija  kartu su Viešąja Įstaiga „Centrinė projektų valdymo agentūra“ įgyvendina 2014-2020 ES struktūrinių fondų Veiksmų programos finansuojamą projektą  „Viešųjų investicijų efektyvumo didinimas“ 10.1.1-ESFA-V-912-01-0040“ ir šiuo tikslu vykdo projektą „Strateginio valdymo sistemos tobulinimas".

Projekto metu siekiama tobulinti valstybės strateginį valdymą, kuris yra suprantamas kaip formalizuota sistema, užtikrinanti proceso, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip efektyviausiai panaudoti turimus ir planuojamus gauti finansinius, materialinius ir darbo išteklius misijai vykdyti, numatytiems tikslams pasiekti, realizavimą.

Projekto tikslas: sudaryti sąlygas padidinti strateginio valdymo procesų efektyvumą. 

Projekto uždavinys: optimizuoti ir automatizuoti strateginio planavimo dokumentų valdymo ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos procesus.

Pagrindinės Projekto veiklos:

1. Strateginio planavimo dokumentų valdymo ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėsenos procesų specifikavimas.   

2. Strateginio planavimo dokumentų valdymui ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai reikalingų IT priemonių sukūrimas.

Strateginio valdymo pertvarkos veiksmai, dabartinių naudojamų IS technologiniai ir funkciniai trūkumai, nacionalinių institucijų pateiktos rekomendacijos dėl strateginio planavimo, stebėsenos ir vertinimo sistemos apimties apibrėžimo ir konkretizavimo, didesnio dėmesio į veiklos rezultatus sutelkimo lėmė Strateginio valdymo dokumentų valdymui ir jų įgyvendinimo rezultatų stebėsenai reikalingų IT priemonių sukūrimo būtinybę. Atitinkamai inicijuojamu projektu bus kuriamos IT priemonės, kurios vadinsis Strateginio valdymo informacine sistema (toliau SVIS).

Planuojamos kurti SVIS informacinės sistemos tikslas / paskirtis – informacinių technologijų priemonėmis sudaryti sąlygas automatizuoti ir taip efektyviau įgyvendinti strateginio valdymo procesą ir susijusių strateginio planavimo dokumentų valdymą: automatizuotai vykdyti strateginio planavimo ir stebėsenos procesus bei sudaryti galimybes priimti duomenimis grįstus sprendimus, automatizuojant strateginių tikslų ir uždavinių, valstybės biudžeto rodiklių duomenų surinkimą bei sukuriant efektyvias priemones šių duomenų analizei.

Planuojama, kad įgyvendinus Projektą bus pasiektos šios strateginio valdymo – tobulinamos viešosios paslaugos – naudos:

1. Patogesnis, greitesnis ir skaidresnis pagrindinių strateginio valdymo procesų  įgyvendinimas dėl optimizuotų strateginio valdymo procesų ir pritaikytų automatizavimo priemonių.

2. Didesnė strateginio valdymo duomenų kokybė ir efektyvesnis duomenų panaudojimas sprendimų priėmimui dėl centralizuotai ir automatinių priemonių pagalba surenkamų ir kaupiamų strateginio valdymo duomenų.

3. Efektyvesnis ir integruotas atsiskaitymas už skirtingo lygmens strateginio valdymo dokumentus dėl unifikuotų ir centralizuotai įgyvendinamų atskaitomybės procesų.

4. Padidėjęs įrodymais grįstų strateginio valdymo sprendimų priėmimas dėl pritaikytų ir plačiau panaudojamų analitikos priemonių.

5. Lengviau prieinami strateginio valdymo duomenys visuomenei dėl struktūrizuoto ir centralizuoto duomenų pateikimo formato ir vietos.

 

Projektui skirtas finansavimas (eurais): 2 311  436,00 Eur 

 

 

 

 

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-22