1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas

ESS 2010 kodas

2019

2020

2021

2022

2023

1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais

B1*g

3,9

-1,3

2,2

2,2

2,2

2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur

B1*g

42974,5

42403,8

43343,4

44277,9

45251,6

3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais

B1*g

6,8

1,2

4,5

4,2

4,2

4. BVP to meto kainomis, mln. Eur

B1*g

48339,2

48918,6

51100,7

53238,8

55477,3

5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais

3,6

0,7

1,6

2,1

2,5

BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais

6. Namų ūkių vartojimo išlaidos

P.3

3,2

1,0

2,9

2,9

2,9

7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos

P.3

0,7

1,0

0,5

0,5

0,5

8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas

P.51

7,4

1,0

3,7

3,7

3,7

9. Prekių ir paslaugų eksportas

P.6

9,3

-2,4

3,4

3,1

3,1

10. Prekių ir paslaugų importas

P.7

6,7

0,4

3,3

3,4

3,4

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas

2019

2020

2021

2022

2023

pokytis, procentais

1.BVP defliatorius

2,8

2,6

2,2

2,0

2,0

2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius

2,0

1,8

2,0

2,0

2,0

3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius

9,2

5,0

3,0

3,0

3,0

4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius

2,5

1,7

1,7

1,7

1,7

5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius

0,8

0,3

1,0

1,5

1,5

6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius

-0,7

-0,3

0,4

1,3

1,3

7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis)

2,2

1,8

2,0

2,0

2,0

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai*

 Rodiklio pavadinimas

2019

2020

2021

2022

2023

1.Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų

1378,4

1351,1

1359,0

1359,6

1355,7

2.Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais

0,3

-2,0

0,6

0,0

-0,3

3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais

6,3

8,1

7,3

6,8

6,6

4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur

1296,2

1368,8

1422,5

1486,0

1560,0

5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais

8,8

5,6

3,9

4,5

5,0

6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur

17204,9

17852,0

19010,1

19903,8

20872,5

7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais

10,8

3,8

6,5

4,7

4,9

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Perkėlus 28,9 proc. dydžio socialinio draudimo tarifą darbuotojui bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas

2019

2020

2021

2022

2023

1.JAV dolerio ir euro keitimo kursas*

1,12

1,11

1,11

1,11

1,11

2.Pasaulio BVP augimas, procentais**

2,9

1,4

3,3

3,3

3,3

3.Europos Sąjungos BVP augimas, procentais**

1,5

-1,1

1,4

1,4

1,4

4.Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais

1,6

-0,3

1,5

1,5

1,5

5.Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)***

64,0

56,4

55,6

55,4

55,4

* Techninė prielaida, kurią 2020 m. vasario mėn. viešai paskelbė Europos Komisija
** Techninė prielaida, kurią 2020 m. sausio-kovo mėn. viešai paskelbė tarptautinės institucijos, FM vertinimas
*** Techninė prielaida, kurią 2020 m. kovo mėn. viešai paskelbė Europos Centrinis Bankas
Šaltiniai: EK, EBPO, ECB, JTO, FM skaičiavimai

Atnaujinimo data: 2023-11-12