1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimasESS 2010 kodas20232024202520262027
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentaisB1*g-0,32,12,92,92,9
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. EurB1*g47145,248130,649509,850924,152384,1
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentaisB1*g6,75,05,45,45,4
4. BVP to meto kainomis, mln. EurB1*g71986,275559,379637,183926,788468,4
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais -1,70,72,63,03,2
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidosP.3-1,03,33,43,43,4
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidosP.30,20,50,10,10,1
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimasP.5110,63,55,45,45,4
9. Prekių ir paslaugų eksportasP.6-3,32,34,24,24,2
10. Prekių ir paslaugų importasP.7-4,92,44,94,94,9

ESS – Europos sąskaitų sistema

 

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas20232024202520262027
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius7,12,82,52,52,5
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius8,61,12,22,22,2
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius12,611,85,55,04,5
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius5,12,32,32,32,3
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius-0,20,90,81,21,2
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius-5,6-1,50,21,31,3
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis)8,71,12,22,22,2

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai

 Rodiklio pavadinimas20232024202520262027
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų1441,11461,21464,41462,81458,4
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais1,41,40,2-0,1-0,3
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais 6,87,26,96,66,3
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur2013,82206,02346,52495,62632,8
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais12,69,56,46,45,5
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur27842,030924,732966,935021,736836,2
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais13,411,16,66,25,2

 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas20232024202520262027
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas*1,081,071,071,071,07
2. Pasaulio (be ES) BVP augimas, procentais*3,63,53,63,63,6
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais*0,41,01,61,61,6
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais1,71,92,32,32,3
5. Naftos kainos (Brent,, JAV doleriais už barelį)*82,585,480,080,080,0

* Techninė prielaida, kurią 2024 m. gegužės 15 d. viešai paskelbė Europos Komisija.

 

Atnaujinimo data: 2024-06-20