>

Šiuo metu Finansų ministerijoje iš viso dirba 402 tarnautojai. Lietuvos Respublikos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje (Briuselyje) dirba 6 ministerijos deleguoti specialieji atašė.

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2024 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 1K-63 "Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos aprašo patvirtinimo":  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos aprašas.

Informacija apie Finansų ministerijos darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Finansų ministerijos valstybės tarnautojų vidutinis mėnesio nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą  bei priemokas politinio pasitikėjimo pareigūnams) neatskaičius mokesčių (Eurais).

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2024-03-31

2023 m. 

2024 m.

I ketv.

Ministras

1

48474869

Viceministras, ministerijos kancleris

5

59976213

Ministro patarėjas

3

38793665

Departamento direktoriaus

12

44774659

Vyriausiasis patarėjas, vyresnysis patarėjas

17

38423885

Departamento skyriaus vedėjas

44

36803638

Savarankiško skyriaus vedėjas

5

40244292
Grupės vadovas337774236

   Patarėjas  

63

30883173

Vyriausiasis specialistas 

196

24992571
  Nacionalinis ekspertas 327092713

Atašė

6

31223197
  1.  

Finansų ministerijos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesio darbo užmokestis
(įskaitant pareiginę algą, priedus bei priemokas) neatskaičius mokesčių (Eurais)

 

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų skaičius

2024-03-31

2023 m. 

2024 m. I ketv. 

Vyriausiasis specialistas, vyresnysis specialistas, archyvaras

21

                    2006

1989
Informacinių technologijų sistemų ir kompiuterių tinklo administratorius            10                                24082658
Apskaitos informacinių sistemų ir finansų analitikas10                    29982861

Vairuotojas, darbininkas

3

                    1566                    

1586

 

Atnaujinimo data: 2024-04-15