Valstybės ir savivaldybių turto valdymas

Valstybės nekilnojamasis turtas gali būti atnaujinamas, kai jis nebeatitinka valstybės įmonių, įstaigų ar organizacijų poreikių įgyvendinant valstybės funkcijas.

Šis turtas gali būti atnaujinamas jį rekonstruojant arba įsigyjant (perkant, statant ir pan.) naują nekilnojamąjį turtą. Antrasis variantas pasirenkamas tada, kai turimą turtą rekonstruoti netikslinga.

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.

Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo politiką formuoja ir įgyvendina Finansų ministerija, o konkretaus turto atnaujinimo organizavimas ir koordinavimas patikėtas ministerijai pavaldžiai VĮ Turto bankui (valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo organizatoriui).

Detalesnė informacija teikiama:

  • Finansų ministerijos Valstybės turto valdymo politikos skyriuje, tel. (8 5) 239 0183
  • VĮ Turto banko Valstybinių kompetencijų departamente, tel. (8 5) 278 0900

Atnaujinimo data: 2024-04-12