Korupcijos prevencijos veiksmų planas

Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2023 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 1K-244 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministro valdymo sričių 2023–2025 metų korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ (toliau ‒ Korupcijos prevencijos veiksmų planas).

Iki Korupcijos prevencijos veiksmų plano patvirtinimo Finansų ministerija ir finansų ministro valdymo sričių įstaigos, įmonės vykdė Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinę programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1K-047 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2016–2025 metų antikorupcinės programos patvirtinimo“ (toliau ‒ Finansų ministerijos antikorupcinė programa).

Informacija apie Finansų ministerijos antikorupcinės programos įgyvendinimą:


Korupcijos prevencijos tvarkos apraše reglamentuojama, kokia tvarka Finansų ministerijoje ir finansų ministro valdymo sričių įstaigose ir įmonėse vykdoma korupcijos prevencija, įvertinami ir (arba) šalinami korupcijos rizikos veiksniai, didinamas Finansų ministerijos, įstaigų ir įmonių atsparumas korupcijai (įgyvendinamos korupcijos prevencijos priemonės, užtikrinamas personalo patikimumas, įgyvendinamos kitos įstatymuose nustatytos korupcijai atsparios aplinkos kūrimo veiklos ar priemonės).

Atnaujinimo data: 2023-11-12