>

Visos Europos Sąjungos valstybės pagal iš anksto patvirtintą grafiką pirmininkauja ES Tarybai (išskyrus Užsienio reikalų tarybą, turinčią nuolatinį pirmininką) ir parengiamųjų darbo grupių posėdžiams po pusę metų. Pavyzdžiui, pirmininkaujančios šalies finansų ministras pirmininkauja Ekonomikos ir finansų reikalų tarybos (ECOFIN) posėdžiams.

Pirmininkaujanti valstybė taip pat atstovauja ES Tarybai bendradarbiaujant su kitomis ES institucijomis ir trečiosiomis šalimis.

Pirmininkavimas ES Tarybai rotacijos principu buvo įvestas pagal Europos Bendrijų sutartis. Buvo nustatyta ir Tarybai pirmininkaujančių valstybių rotacijos tvarka pagal kurią šalys narės keičiasi kas pusę metų. Rotacijos data – kiekvienų metų sausio 1 d. ir liepos 1 d.

Lietuva pirmininkavo ES Tarybai 2013 m. liepos-gruodžio mėnesiais.

Nuo 2024 m. sausio 1 d. ES Tarybai pirmininkauja Belgijos Karalystė. 

Atnaujinimo data: 2024-01-02