Tarptautinės finansų institucijos

Lietuva yra tarptautinių finansų organizacijų - Tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko grupės organizacijų, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko, Europos Tarybos vystymo banko, Europos investicijų banko bei Šiaurės investicijų banko narė.

Finansų ministras yra Lietuvos valdytojas Pasaulio banke, Europos investicijų banke, Šiaurės investicijų banke, Europos rekonstrukcijos ir plėtros banke bei Europos stabilumo mechanizme, o Tarptautiniame valiutos fonde - pakaitinis valdytojas.

Atnaujinimo data: 2024-01-02