Ekonomikos ir finansų reikalų taryba (ECOFIN) yra viena iš  Europos Sąjungos Tarybos sudėčių, kuruojanti šias pagrindines sritis:

  • ekonominės politikos koordinavimą;
  • ekonomikos stebėseną ir priežiūrą;
  • ES valstybių biudžeto politikos ir viešųjų finansų kontrolę;
  • eurozonos klausimus, finansų rinkas ir kapitalo judėjimą;
  • ekonominius ryšius su trečiosiomis šalimis;
  • ES biudžeto rengimą ir tvirtinimą kartu su Europos Parlamentu.

ECOFIN taryboje posėdžiauja ES šalių narių ekonomikos ir finansų ministrai. Finansų ministerija yra atsakinga už Lietuvos Respublikos pozicijų parengimą ir pristatymą ECOFIN posėdžiuose svarstomais klausimais.

Minėti posėdžiai rengiami kartą per mėnesį paprastai Briuselyje (Belgijoje) arba Liuksemburge (birželį  ir  spalį). Be to, kas pusę metų finansų ministrai ES pirmininkaujančioje valstybėje (balandį ir rugsėjį) susitinka neformaliuose posėdžiuose. Du kartus per metus rengiami ECOFIN posėdžiai, kuriuose svarstomi išimtinai tik biudžeto klausimai.

Dažniausiai dieną prieš ECOFIN tarybos posėdžius vyksta neoficialūs šalių narių, įsivedusių eurą, Eurogrupės susitikimai, kuriuose svarstomi su Ekonomine ir pinigų sąjunga susiję klausimai.

Į ministrų lygio ECOFIN posėdžių darbotvarkę patenka daugiausia politinio pobūdžio klausimai, dėl kurių valstybių narių atstovai nesusitaria žemesnio lygio komitetuose ir darbo grupėse.

ECOFIN parengiamuosius darbus atlieka:

  • COREPER – valstybių narių nuolatinių atstovų (ambasadorių) prie Europos Sąjungos komitetas – rengia ES Tarybos posėdžius, jam vadovauja tuo metu pirmininkaujančios šalies atstovas.
  • Ekonomikos ir finansų komitetas (EFC – Economic and financial committee) – taip pat atlieka parengiamąjį darbą ir gali teikti nuomones ekonominės ir finansų situacijos vertinimo, ekonominės ir fiskalinės politikos koordinavimo srityse, finansų rinkų, valiutų kursų politikos ir santykių su trečiosiomis šalimis bei institucijomis klausimais. Šio komiteto posėdžiuose dalyvauja tiek valstybių narių Finansų ministerijų, tiek  centrinių bankų atstovai.
  • Ekonominės politikos komitetas (EPC – Economic policy committee) – teikia ECOFIN patarimus Ekonominės politikos (globalizacijos, bendros rinkos stiprinimo, makroekonominės, struktūrinės ir užimtumo politikos) klausimais bei viešųjų finansų kokybės ir tvarumo srityse.

Atnaujinimo data: 2024-01-02