>

Siekiant užtikrinti tinkamą Finansų ministerijos projektų, atitinkančių Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje, kuriai pritarta Lietuvos Respublikos Seimo 2020 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. XIV-72 „Dėl Aštuonioliktosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos“, išskiriamus prioritetus ir prioritetinius Finansų ministerijos darbus, įgyvendinimo priežiūrą, vertinimą ir rizikos valdymą, finansų ministro įsakymu sudaryta Finansų ministerijos projektų portfelio komisija.

Finansų ministerijos projektų portfelio komisija sudaro ir tvirtina Finansų ministerijos projektų, kurie suprantami kaip laikina veikla, nukreipta į unikalaus rezultato pasiekimą (produkto ar paslaugos sukūrimą), turinti savo pradžią ir pabaigą bei išteklius, portfelį, valdo į šį portfelį įtrauktų projektų riziką, prižiūri ir vertina jų įgyvendinimą.

Atnaujinimo data: 2024-02-21