Korupcijos rizikos analizė

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos atlikta korupcijos rizikos analizė Všį Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose

1. Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Ministerija) 2022 m. gegužės 30 d. gavo Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos raštą Nr. 4-01-4534 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“, kuriuo informuojama apie atliktą korupcijos rizikos analizę viešųjų pirkimų procesuose VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje ir VšĮ Utenos ligoninėje (toliau – ASPĮ).

Su korupcijos rizikos analize „Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos rizikos analizės išvada VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės, VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės ir VšĮ Utenos ligoninės viešųjų pirkimų procesuose“ galite susipažinti: STT KRA išvada.

2. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 9 dalimi, Ministerija 2022 m. rugpjūčio 9 d. raštu Nr. ((12.36Mr)-5K-2209460)-6K-2204833 „Dėl korupcijos rizikos analizės išvados viešųjų pirkimų procesuose“ pateikė Specialiųjų tyrimų tarnybai informaciją dėl šioje korupcijos rizikos analizės išvadoje pateiktų pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimo:Informacija apie STT pateiktų pasiūlymų įgyvendinimą.

Atnaujinimo data: 2023-11-12